Testis kanseri hakkında bilgilendirme
Testis kanseri hakkında bilgilendirme

Testis tümörleri 100.000 erkekte 6-11 oranında görülen genç erişkin erkeklerde en sık görülen kanserdir. Testis tümörü nedeniyle izlenen hastalarda karşı testiste % 2-4 oranında tümörün gelişebileceği bildirilmiştir. Testis kanserinde tanı genellikle fizik muayene ile konur. Genel olarak ağrısız, tek taraflı skrotum içi kitle ile karşımıza çıkar. Testiste bir kitle şüphesi varsa aksi ispat edilinceye kadar bu malign bir hastalık olarak ele alınır. Hastaların %20-40’ında kitle dışında ağrı da vardır. Skrotal ultrasonun tanı koymada duyarlılığı hemen hemen % 100’dür. Ameliyat öncesinde hastalara muhakkak serum tümör belirteçleri (AFP, β-HCG ve LDH) kanda bakılmalıdır. Hastaların çocuk istemi varsa işlem öncesi veya kemoterapi öncesi sperm dondurma önerilmelidir. Testis kanseri hızlı ilerleyen bir hastalık olduğu için cerrahi mümkün olduğu kadar hızlı yapılmalı sonrasında gerekli görülür ise kemoterapi yada radyoterapiler verilebilmektedir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!