Karpal tünel Sendromu Ortopedi Kliniklerinde en çok karşılaşılan sinir sıkışması rahatsızlığıdır. Boyun omurları arasından çıkarak elin ilk üç parmağı ve 4. parmağın dış yarısına kadar giden (median sinir) kablo, el bileğinden geçerken adına karpal tünel denilen kanalda sıkışabilir.Sıkışma sonrasında kanal içinde oluşan basınç arttıkça sinirin ulaştığı bölgelerde hem hareket hem de duyu kusurlarına yolaçabilir. Bunlar el ve parmak uçlarında uyuşukluk ,gece ağrıları ,kavrama güçsüzlüğü şeklinde olabilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ

Karpal Tünel Sendromu başlangıç tedavisi cerrahi olmayan yani konservatif tedavidir. Bu tedavide, hastanın şikayetleri ve muayene bulguları hafif ise el bilek ateli kullanma,aktivite düzenlenilmesi ve bazı durumlarda enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Orta ve ileri düzeydeki karpal tünel sendromu tedavisi cerrahidir. Amaç sinirin içinden geçerken sıkıştığı karpal tünelin tavanını uzunlamasına açarak ,kanal içindeki basıncı düşürmektir.Ameliyat yöntemleri açık cerrahi , kısmi açık cerrahi ve bunun bir şekli sayılabilecek endoskopik yani kapalı cerrahi yöntemidir. Açık cerrahinin kapalıya göre dezavantajı , ameliyat yara izinin daha belirgin olması ,yara yerinde daha fazla ağrı yapması ve iyileşme döneminin daha uzun olmasıdır .Ancak oluşabilecek komplikasyonların görülme olasılığı kapalı yöntemlere göre çok daha azdır.
Karpal tünel ameliyatlarında olabilecek komplikasyonlar; median sinirin ameliyat esnasında yaralanması, yaralanan sinirin uçlarında nöroma denilen ağrılı şişliklerin oluşması , yara yeri sorunları ve yetersiz tünel gevşetme yapılmasıdır. İkincil karpal tünel gevşetme ameliyatlarında sebep olarak en fazla tespit edilen durum , yetersiz gevşetme yapılmış olmasıdır.Hastalığın tekrarlamasının diğer sebepleri parmakları kapatan tendonların el bileği seviyesinde iltihaplanması , yara dokusunun sinir üzerine baskı yapması, karpal tünel içerisinde yer kaplayan kitle oluşması ve ameliyat sonrasında sinirin gerilmesi sayılabilir. Şeker hastalığı, hipertansiyon ve romatizmal hastalıkların bulunması hastalığın tekrar etmesi için risk faktörüdür.

TEKRARLAYAN KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA TEŞHİS


Hastalığın ilk seferinde görülen uyuşukluk,his kaybı ,özellikle geceleri artan ağrı şikayetleri tekrar eder. Ağır durumlarda sıkma gücünde azalma,el kaslarında erime görülebilir. Sinir iletim ölçümü için kullanılan EMG, birincil sinir sıkışması teşhisindeki kadar değerli değildir. Çünkü iyi bir tedavi ile dahi EMG bulguları ancak 6 ayda normale döner. Kanal içinde yer kaplayan kitle varlığı ve sinirin devamlılığının tetkiki için MR ve Ultrason dan faydalanılmaktadır. Tüm bu inceleme methotlarına rağmen en önemli teşhis yöntemi, sinirin hasarlı olduğu bölgeye parmak ucuyla vurulduğunda hastanın elektriklenme tariflemesidir.

TEKRARLAYAN KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA TEDAVİ

Tedavi cerrahidir. Daha önceki ameliyat bölgesi daha geniş açılarak sinirdeki muhtemel hasar durumu,nöroma denilen ağrılı sinir ucu kalınlaşmalarının varlığı,kanalın tamamı ile açılarak gevşetilmiş mi olduğu incelenilir. Sinirde kesi var ise mikrocerrahi yöntemler kullanılarak onarım yapılır. Nöromalar temizlenir. Eğer sinir kesik ve uçları birleştirilemiyorsa ,bacaktan alınan sinirin araya köprü şeklinde koyulması ile onarım yapılır.Tekrar cerrahi müdahaleye maruz kalan median sinire kaygan ve nemli bir ortam sağlamak için çevre komşu dokulardan damarlı yağ dokusu sarmalı yapılır. Ameliyat sonrası dönemde el bileğine 2-4 hafta alçı uygulanır.İyileşme bulguları bazı hastalarda hemen görülebildiği gibi bazı hastalarda 6 aya kadar sürebilmektedir.


İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!