Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı

İleri laboratuar teknikler, artmış embryoloji tecrübelerimiz, ideal COH protokollerine rağmen tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (RİF) ART hastalarının önemli bir çoğunluğunda oluşmakta ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır.

Tekrarlayan IVF başarısızlığı; morfolojik olarak iyi embriyoların normal uterusa transferi sonucunda başarılı bir implantasyon ve gebelik sağlayamama durumudur. Maternal yaş, zayıf endometrial reseptivite, sub-optimal embriyo transfer tekniği, genetik faktörler ve pıhtılaşma bozuklukları nedenler arasında sayılabilir.

Kötü endometrial reseptivite, uterin kavite faktörü, endometrial kalınlık, immunolojik faktörler, KOH protokolü ve endometriozis ile yakın ilişkilidir.

Endometriozis infertilitede en sık rastlanan klinik tanılardan biridir. Olması durumunda, -Oosit/embriyo kalitesini bozarak, peritoneal ortam ve endometriumu etkileyerek ART sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bu açıdan RİF durumunda laparoskopi uygulamalarının etkinliği araştırmalıdır.

Histeroskopi, tekrarlayan IVF başarısızlıklarında yapılması gereken uygulamaların başında gelmektedir.

5.gün blast embriyo transferi anomalili embriyonun ayrıştırılmasında etkili yöntemdir. Ebeveynlerin kromozomal analizler ve trombofili paneli yapılması gereken laboratuvar tetkiklerindendir.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Op. Dr. Suat HAZER, lisans öncesi öğrenimlerini İstanbul ve Ankara'da bitirdikten sonra 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1992-1994 yılları arasında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş tabibi olarak görev yapmıştır. İhtisasını ise 1994-1998 yılları arasında yine Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde yapmış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.  Uzmanlık eğitimi sonrasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite yan dal uzmanlığını da almış olan Op. Dr. Suat HAZER, askerlik vazifesini 1999-2009 yılları arasında Bursa Asker Hastanesi'nde, mecburi hizmet yükümlülüğünü ise 2009-2010 yılları arasında ise Etimesgut Asker Hastanesi'nde yerine getirmiştir. Op. Dr. Suat HAZER, mesleki çalışmaların ...

Op. Dr. Suat Hazer
Op. Dr. Suat Hazer
Bursa - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube