Anksiyete bozukluğu kapsamında değerlendirilen obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişiyi bir kısır döngüye hapseder niteliktedir. Tekrar tekrar akıla gelen ve sıkıntı yaratan düşünce, hayal, duygu ve istekler veya aynı şeyi sürekli tekrarlamaktan alıkoyamama durumu vardır. Bunların yarattığı sıkıntıyı azaltmak içinde yapılan davranışlar ve düşünceler de hastalığın bir parçasıdır. Obsesif kompulsif bozukluk toplumda yaklaşık olarak %1-3 arasında görülmektedir.

Obsesyon nedir?

Uygunsuz ve belirgin sıkıntıya yol açan, kişi tarafından saçma bulunan ısrarlı düşünce, dürtü ve imgelerdir.

En sık görülen obsesyonlar nelerdir?

Obsesyonel temalar kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte en sık görülenler:

Bulaşma obsesyonu (kirlenme, mikrop bulaşması)

Saldırganlık veya zarar vermekten korkma obsesyonu

Cinsellik obsesyonu (İçeriği kişi için kabul edilemez, utanç verici)

Kuşku obsesyonları (eylemin yapıldığına emin olamama)

Simetri ve düzen obsesyonu

Dinsel obsesyonlar (günah veya ayıp şeyler düşünme, hayal etme)

Kompulsiyon nedir?

Obsesyona engel olmak, sıkıntıyı azaltmak amacıyla yapılan ve haz alınmayan düşünceler ve davranışlardır.

En sık görülen kompulsiyonlar nelerdir?

Temizlik kompulsiyonu (tekrar tekrar el yıkama, bulaşık yıkama ve temizlik yapmak gibi)

Kontrol etme kompulsiyonu (güvenliği sağlamak amacıyla kapı kapalı mı?, ocak kapalı mı? diye kontrol etme)

Tekrarlama kompulsiyonu (belirli kelimeleri, sayıları tekrarlama gibi)

Sayma kompulsiyonu ( araba plakalarını, apartman katlarını saymak gibi)

Biriktirme kompulsiyonu (ihtiyaç olmayan şeyleri alam ve atamama gibi)

Düzenleme kompulsiyonu (eşyaları simetrik şekilde düzenleme)

OKB’de Tedavi:

Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. İlaçlarla tedavinin yanında uygulanan bilişsel davranışcı terapi teknikleri ile sonuca daha hızlı ulaşılmaktadır. Unutmayın bugüne kadar rahatsızlığınızın devam etmesinin nedeni çaresizlik ve tedavilerin yetersizliği değil, sizi çözüme götürecek uygun yöntemleri bilip uygulayamamanızdır.


Bursa Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!