Rinoplasti (estetik burun ameliyatı)
Rinoplasti (estetik burun ameliyatı)

Burnun şeklini düzeltmek, iç ve dış tarafındaki eğrilikleri gidermek ve burnun yüzün diğer yapılarına göre daha uygun görünmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Burun estetiği tüm dünyada sık uygulanan estetik cerrahi prosedürlerden birisidir.

Estetik burun operasyonu ile burnunuzun boyutu, eğriliği, kemeri düzeltilebilir, büyük burun delikleri küçültülebilir, burun ucunun şekli değiştirilebilir, burnun alın ve dudak ile yaptığı açılar düzeltilebilir. Burnunun dışında eğriliği olan kişilerin genellikle içeride de eğriliği olabilir ve buda nefes alma problemine neden olabilir. İçerideki eğriliği düzeltmeden burnun dışındaki eğriliklerin düzeltilmesi çok zordur. Burun bütündür ve bu yaklaşımla hem nefes problemleri hem de estetik kusurlar düzeltilmiş olur.

Burun estetiği için en iyi adaylar olağan dışı beklentileri olmayan, yapılan girişimi burunu daha iyi bir görünüme kavuşturmak için bir düzeltme değişikliği olarak düşünen kişilerdir. Burun estetiği, görünüşünüzü daha güzel hale getirir, özgüveninizi artırır toplum içinde kendinizi daha iyi görünmeniz ve daha iyi hissetmeniz konusunda yardımcı olur. Burun estetiğinde hedef, hastanın beklentilerine ve yüz oranlarına en uygun sonuca ulaşmaktır.

Estetik olarak ideal bir burun, yüz hatları ve ölçüleri ile uyumlu, doğal ve ameliyat edildiği belli değildir. Burun, yüzün diğer yapıları ile birbirini tamamlamalı ve bu yapılarla uyum içinde olmalıdır. Bunun yanı sıra, burun ucu, burun sırtı, burun kanatları ve burun delikleri gibi bütünü oluşturan burun yapılarının da birbirleriyle orantılı ve uyum içinde olması gereklidir.

Operasyon Öncesi estetik burun ameliyatı genel anestezi ile ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir.

Operasyon kapalı yada açık teknik dediğimiz iki teknikle de yapılabilir. Kapalı teknikte tüm kesiler burun içinden yapılır ve dışarıda herhangi bir iz kalmaz. Açık teknikte ise burun içi kesilerine ilaveten burun tabanında küçük bir kesi de dahil edilir. Hangi tekniğin uygulanacağı cerrahın deneyimi ve tercihi ile ilişkilidir. Ben hastalarımın hemen hemen tamamında kapalı rinoplasti tekniğini kullanıyorum.

Ameliyat süresi hastanın deformitesine bağlı olarak 1,5 – 2 saattir.

Burnundan ciddi nefes alma problemi olmayan hastalarda ameliyattan sonra tampon konulmamaktadır. Sadece silikondan yapılan özel splintler konulmaktadır. Dolayısı ile hastaların en çok korktukları tampon alma rahatsızlığı olmamaktadır. Ameliyat sonrası dönemde de rahat nefes alabilmektedirler. Ameliyat sonrasında hastalar birkaç saatlik bir istirahatten sonra dilerlerse günü evlerinde geçirebilirler.

Estetik burun ameliyatı olma düşüncesi olan bir kişinin ilk olarak yapması gereken inanacağı ve güveneceği bir estetik cerrahi uzmanını belirlemesi ve muayene olmasıdır. Bu aşamada cerrah seçimi çok önemlidir. Çünkü estetik burun ameliyatları iyi yapılırsa çok iyi sonuç verirken, kötü yapılırsa düzeltilmesi ve telafisi zor sonuçlar verir. Burada cerrahın el becerisi ve tecrübesi çok önemlidir. Bu görüşme ve muayane esnasında kişinin burun şekli, deri, kıkırdak ve kemik yapısı, fonksiyonel durumu hakkında bir değerlendirme yapılır. Ameliyat olması durumunda olası sonuç konusunda ayrıntılı bilgi edinilir.

Planlama ve Bilgisayar Çalışması:

Burada bize günümüzün teknolojik olanakları büyük kolaylıklar sunmaktadır. Yüzün fotoğrafının çekilip bilgisayara aktararak görüntü üzerinde yapmış olduğumuz çalışma ile ameliyat sonrası burun şeklinin nasıl olabileceği ve yüzün diğer hatlarıyla uyumu görülebilmektedir. Ayrıca bu çalışma esnasında kişinin beklentilerini daha iyi irdelemekte ve bu beklentinin, isteğin gerçekçi olup olmadığını daha kolay anlayabilmekteyiz.

Bütün bunlar oldukça deneyim gerektiren işlemlerdir. Yine bu görüşme safhasında hastanın ihtiyaç duyabileceği diğer operasyonlar varsa bunlar da tartışılabilir: mentoplasty (çene ucu estetiği), dudak kalınlaştırma veya yanaklarda yapılacak işlemler gibi.

Burun ile yüz arasında büyük uyumsuzluklar var ise yüzün diğer bölgelerine yapılacak olan müdahaleler burun ameliyatının sonucunu daha iyi hale getirmektedir. Bu uyumsuzluklardan en çok karşılaştığımız çenenin burun ve alına göre geride olmasıdır. Böyle bir durum söz konusu ise burun ameliyatı ile aynı anda çeneye yapılacak müdahale ile yüzün profil görünümünden daha iyi sonuç alınmaktadır. Hastalarımızın yaklaşık %30’unda bu uyumsuzluğu tespit ederek, yaptığımız doku enjeksiyonu ile çene ucunu büyütebilmekteyiz.

Burun ameliyatının planlanması safhası yani doktor-hasta görüşmesi hem doktorun hastayı tanıması hem de hastanın dokoru tanıması açısından da önemlidir. Bu görüşme esnasında cerrah kullanılacak teknik, anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı, olası sonuçlar ve ameliyat sonrası süreç hakkında gerekli bilgileri verecektir.


Ankara Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!