PRP-CGF-CD34 Kök Hücre Nedir : Hastanın kendi kanı kullanılarak hasarlı dokuların iyileştirilmesi yöntemidir. Doku hasarlarında iyileşmeyi sağlayan kanın ana elemanları trombositler (kan pulcukları) ve bunlardan salınan Growth faktörler (büyüme faktörleri) dir.

İyileşmenin bu mekanizması bazı doku hasarlarında yetersiz kalabilir ve kronik hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin kronikleşmiş bel fıtıkları, sinir hasarları, eklem kireçlenmelerinde durum aynen bu şekildedir. Bu durumlarda trombositler, growth faktörler ve kanda az miktarda bulunan kök hücreler(CD34) konsantre edilip hasarlı dokulara verilerek iyileşme sağlanabilir.

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan PRP tedavisinin yerini artık, çok daha yoğun “Büyüme Faktörleri ve Kök hücre” içeren CGF-CD34 (Concentrated Growth Factor - Konsantre Büyüme Faktörü) tedavisi almaya başlamıştır.

PRP yönteminde kandaki pıhtılaşma hücreleri olan Trombosit (Platelet) hücreleri özel yöntemler ile ayrıştırılıp aktive (içlerindeki büyüme faktörleri açığa çıkarılır) edildikten sonra kullanılmaktaydı. CGF-CD34 tedavi yönteminde ise farklı aktivasyon işlemleri ile çok daha yoğun (konsantre) büyüme faktörü ve hematopoetik (kan oluşturan) kök hücre (CD-34) içeren plazma sıvısı elde edilmektedir.

CGF-CD34 kanın iyileştirme potansiyelinin en yüksek olduğu kısımdır. Sadece dokuya direk uygulanmakla kalmaz, doktorunuz gerekli gördüğünde damar yoluyla da uygulanabilir.

Kozmetik ve anti-aging olarak sıklıkla kullanılan CGF-CD34, sonraları kas iskelet sistemi hastalıklarında, yaralanmış bölge iyileşmesinde, yara ve yanık tedavisinde ve saç dökülmesinde de kullanılmaya başlanmıştır. Normalde herhangi bir yaralanma olduğu zaman yaralanma bölgesine ilk göç eden hücreler platelet (trombosit) dediğimiz pıhtılaşma hücreleridir. Bu pıhtılaşma hücreleri o bölgeye gittiklerine kümelenmeler oluştururlar ve ardından fibrin tıkaç meydana getirerek kanamayı durdururlar. Sonrasında ise içerdikleri büyüme faktörlerini ortama salarak doku tamir mekanizmalarını harekete geçirirler.

Nasıl Elde Edilir: Hasarlı dokunun genişliğine göre 20-80 cc kan alınır. Belirli devirlerde ve belirli sürelerle özel tüplerde santrifüj edilir. İşlem sonunda tüplerde PPP (Platelet Poor Plasma), PRP (Platelet Rich Plasma), CGF (Concentrated Growth Factor), CD34 (Kök Hücre) ve eritrosit katmanları oluşur. Bu katmanların eritrosit katmanı hariç hepsi ayrı ayrı enjetörlere toplanıp, aktive edildikten sonra tedavi için kullanılır.

Uygulama Nasıl Yapılır: CGF ve CD34 içeren serumların yarısı hasarlı dokuya, kalan yarısı ise direk kana damar yoluyla verilir. Hasarlı dokuya verilen kısım hem doku iyileşmesine katkıda bulunurken hem de hasarlı dokunun işaretlenmesini sağlayarak dolaşımdaki tüm kök hücrelerin ve iyileşmede yer alan diğer kan hücrelerinin hasarlı dokuya göç etmesini sağlar. Böylece vücudun tüm iyileştirici potansiyeli hasarlı doku için harekete geçirilmiş olur.

CGF-CD34 Uygulamalarının Tedavi Amaçlı Kullanıldığı Durumlar Nelerdir?

Bel- Boyun: Fıtıklar, sinir basıları

Diz: Dizdeki kireçlenmelerde, bağ ve menisküs yırtıklarında, kıkırdak zedelenmelerinde, tendon iltihaplarında

Omuz: Omuzda sık görülen tendon iltihaplanmalarında, travmatik yaralanmaya bağlı sekellerde, eklem kireçlenmelerinde

Dirsek-el: Tenisçi ve golfçü dirseği, tendon iltihaplanmaları

Ayak: Topuk dikeni, tendon iltihaplanmaları

İyileşmeyen yara tedavilerinde

CGF Uygulaması Kaç Seanstır Ve Etkisi Ne Zaman Başlar?

Yapılan bilimsel çalışmalar, bu konuda kesin bilgi verilmesi için yeterli değildir. Ancak PRP tedavisinde ki gibi 2-3 hafta ara ile 3-4 seans uygulama önerilmektedir.

Genellikle ilk enjeksiyondan sonra yararları görülse de tam etkinlik 3. Seans sonrasında fark edilir hale gelmektedir. Etkinlikte yaş, genel sağlık ve yaşam şekli de oldukça önemlidir.

Yan Etkisi Var mıdır : Kişinin kendi kanından hazırlandığı için sterilite koşullarına uyulduğu takdirde enjeksiyon sonrası hafif ağrı dışında ciddi bir yan etkisi yoktur. Uygulama yapıldıktan sonra, ağrı olursa buz uygulaması ve parasetamol türevi ağrı kesiciler kullanılabilir. Non-steriod anti-inflamatuar ilaçlar (voltaren, naproksen, majezik gibi) uygulamanın etkinliğini azaltacağı için önerilmez. Uygulama sonrası 2-3 gün istirahat önerilir. Basit germe egzersizleri yapılabilir, ancak ağır dirence karşı ağırlık çalışmalarından kaçınılmalıdır. Bandajlar uygulanabilir.

CGF Tedavisi Kimlere Uygulanmaz?

Kan sayımı (hemogram) tetkiklerinde platelet sayısı yetersiz olan kişilere,

Aktif enfeksiyon geçirmekte olanlara,

Kanama hastalığı olanlara veya aynı gün yüksek miktarda “kan sulandırıcı ilaç” kullananlara,

Kronik karaciğer hastalığı olanlara (Siroz, hepatit gibi) UYGULANMAZ.


Ankara Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!