Minimal invaziv (daha az zarar veren) ameliyatlar ultrasonografi ya da radioaktif madde yardımıyla, ya da her ikisi de kullanılarak yapılır. Boyunda önceden (ameliyat sırasında ya da daha önce yapılan) ultrasonografiyle ya da sintigrafi ile belirlenen yerleşimdeki hastalıklı paratiroid bezinin hemen üzerinden 1.5-2 cm. lik bir kesi yapılır. Kesi küçük olduğundan sadece hastalıklı paratiroid bezi alınır ve diğer paratiroid bezleri genellikle incelenmez. Bu nedenle ameliyatın yeterliliğini tayin etmek üzere ameliyatta hızlı paratiroid hormon tayini yapılır.

Hızlı parathormon tayini 18-20 dakika içinde sonuç veren bir yöntemdir. Hasta ameliyata girerken ve paratiroid adenomu çıktıktan 10 dakika sonra yapılan ölçümlerde parathormon değerinin, ikinci ölçümde, birincinin en az %50 oranına düşmüş olması gerekir. Eğer %50 ve daha fazla düşüş sağlandıysa, bu durum, tek bez adenomlarında %87-95 oranında yeterli, ameliyat yapıldığını gösterir. Ancak birden çok bezde adenom varsa, bazen yine de bu değer %50 ve daha fazla düşme gösterebilir. Eğer bu düşüş sağlanamadıysa, başka adenom olup olmadığı araştırılmalıdır. Önce boynun aynı tarafı ve gerekirse karşı tarafta ameliyat sırasında değerlendirilmelidir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!