Ne zaman mutlaka bir Ürolog’a görünmeliyim?

Ürolojik Aciller

1. FOURNIER GANGRENİ (Genital İleri Derece Enfeksiyon)

Kontrolsüz şeker hastalığı olan, bağışıklık sistemi zayıflamış, ileri yaşta ve özbakımında

sorun yaşayan bireylerde genital bölgelerinde başlayan kötü kokulu, ileri dereceli iltihabi

enfeksiyonlardır. Bu durum çoğunlukla acil servislere başvuru esnasında fark edilir ve

acil cerrahi müdahale, antibiyoterapi ve altta yatan patolojinin düzeltilmesi gerektirir.

Gecikme durumunda hayatı tehdit eden, oldukça ölümcül seyreden bir durumdur.

2. PARAFİMOZİS (Penis Başı Sıkışması)

Sünnet derisinin geriye çekildikten sonra tekrar eski haline gelemediği ve penis başını

boğduğu durumdur. Sünnet olmamış bireylerde görülür. Ebeveynler tarafından penis

başı temizlenmesi için sünnet derisi geriye çekildikten sonra tekrar eski haline

getirilemezse mutlaka en yakın Ürologa başvurulmalıdır. Tedavisi kayganlaştırıcı jeller

ile sünnet derisinin normal haline getirilmesi olabileceği gibi sünnet gereksinimi de

doğabilir. Aksi takdirde boğulmuş halde bırakılması penis başının iskemi ve nekrozuna

(kalıcı hasar) neden olabilir.

3. PRİAPİZM (Uzamış ve Geçmeyen Ereksiyon)

Cinsel uyarından bağımsız olarak saatlerce (4 saatten uzun) devam eden ereksiyon

(penis sertleşmesi) halidir. Bazı kan hastalıkları (orak hücre anemisi), bazı ilaçlar,

uyuşturucu maddeler, penise yapılan enjeksiyonlar bu duruma sebebiyet verdiği gibi

hiçbir nedenin olmadığı birçok vakada bulunmaktadır. İskemik priapizm olarak

adlandırılan ve en sık görülen formuna acil müdahale etmek gerekir aksi takdirde

adından da anlaşılacağı gibi penise kalıcı hasar verebilir. İlk 24 saat içerisinde müdahale

edilenlerde bile %50 oranında sertleşme sorunları gözlenebilir. Bu yüzden mümkün olan

en kısa sürede bir Ürologa başvurmak oldukça önemlidir.

4. PENİS KIRILMASI (Ereksiyondaki Penisin Kırılması)

Cinsel ilişki esnasında penisin ani bir hareket sonrası içerisindeki yüksek basınçlı kanı

sıkıca saran tabakasının yırtılmasıyla meydana gelen olaydır. Bu olay esnasında hasta

yırtılmanı sesini duyabilir (pop sesi). Ereksiyondaki penis aniden söner ve peniste

dakikalar içerisinde morarma ve şişme meydana gelir (patlıcan görünümü). Bu durumda

da hemen bir Ürologa başvurmak çabuk iyileşmeyi sağlar, peniste bu travmaya bağlı

oluşacak eğriliklerin azalmasına yardımcı olur.

5. URETRA HASARI / KOPMASI ( Penis İçindeki İdrar Kanalının Hasarı)

Özellikle trafik kazaları, yüksekten düşmeler, hayvan ısırıkları, komplike sondalanmalar

sonrası idrardan kan gelmesi ve bazen idrar yapmakta zorlanma veya hiç idrar

yapamama durumudur. Penis içerisindeki idrar kanalı olan uretra, yüzeyini kaplayan

mukozanın hasar görmesi veya bu kanalın tamamen ayılıp kopması ile sonuçlanan

travmalardan sonra hasta idrarını yapamıyor ve penis ucundan kan geliyorsa mutlaka

bir Ürologa başvurulmalıdır. Oluşan hasarın boyutuna göre titiz bir şekilde

sondalanmayla, perkütan mesaneye bir kateter konmasıyla ve cerrahi müdahale ile

sorun giderilebilir.

6. TESTİS TORSİYONU (Testis Damarlarının Kendi Etrafında Dönerek

Boğumlanması)

Testisleri besleyen damarların kendi etrafında dönmesi sonucu ciddi ağrı ile kendini

gösteren durum testis torsiyonudur. Bu durum acil cerahi müdahale gerektirdiğinden

benzer şikayeti olanlar mutlaka vakit kaybetmeden bir Ürologa başvurmalıdır. Aksi

takdirde testis kaybına neden olabilir. Çok nadir olarak yenidoğan döneminde de bu tür

problemler yaşanabilir bu tür durumlara karşı uyanık olmalı bebeğin skrotumunda

(testislerin içinde bulunduğu cilt) şişme, kızarıkılık ve ani bir morarma durumunda

mutlaka bu durum da akılda tutulmalıdır. (Testisler hem sperm üretimini gerçekleştiren

hem de erkeklik hormonunun salgılandığı organdır. )

7. MESANE YARALANMASI (İdrar Torbası Yaralanması)

Pelvis kemiğinin (Leğen kemiği) kırıldığı, ani künt yaralanmaların olduğu

durumlarda mesanenin yırtılarak idrarın batın içerisine veya dışarısına kaçtığı

durumdur. Nadiren cerrahi işlemler esnasında da gözlenir. Hastanın idrarından kan

gelmesi, idrar yapamaması ve karında rahatsızlık hissi olur. Bu durumda mesanenin

yaralanmış olabileceği akla gelmeli ve bir Ürologa mutlaka danışılmalıdır. Bu hastaların

büyük kısmı sondalı takip edilerek herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan

düzelebilmektedir. Fakat bazen mesanenin cerrahi olarak onarılmasına da ihtiyaç

duyulabilir.

8. ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ YAPTIĞI ANİ TIKANIKLIKLAR

Üriner sistem olarak isimlendirdiğimiz böbrek, üreter (böbrek ve mesane arasında

idrarın taşınmasını sağlayan kanal), mesane ve uretra (mesaneden sonra idrarı dışa

atılması için taşıyan kanal) içerisindeki taşlar bazen ani tıkanıklıklara neden olabilir.

Bilinen taş hastalığı olan hastaların mutlaka taşın bu kanallarda ve sistemlerde ani

tıkanıklık yapabileceğini bilmeli ve bu durumda acilen Üroloji uzmanlarına başvurmaları

gereklidir. Bu tür ani tıkanıklıklarda idrar akımının bozulmasına bağlı böbreklerde

oluşabilecek hasarın yanında, üriner sistem enfeksiyonlarının ciddi sistemik

enfeksiyonlara dönüşebileceği akılda tutulmalıdır.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!