Mide fıtığını ne zaman ameliyat edilmeli?

Mide fıtığını ne zaman ameliyat edilmeli?

Kılavuz 2:Tip I Mide Fıtıklarında reflü semptomları yoksa ameliyat endikasyonu yoktur(+++güçlü)

Tip I mide fıtıklarının esas klinik semptomları reflüye bağlıdır. Eğer hastanın gastroözefagial reflü hastalığı mevcutsa mide fıtığı olsun veya olmasın anti reflü cerrahisi bir tedavi seçeneğidir.33, 34. Tip I mide fıtıkları için ameliyat endikasyonu GÖR hastalığı mevcutsa vardır.  Tek başına ameliyat endikasyonu yoktur.  Reflü için fundoplikasyon şart 20.

Kılavuz 3: Akut tıkanma veya dönme belirtisi veren tüm semptomlu  paraözefagial herniler  ameliyatla onarılmalıdır.(++++ güçlü)

Kılavuz 4: Rutin olarak elektif şartlarda asemptomatik paraözefagial hernilerin ameliyat edilmesi her zaman endike olmayabilir. Hastanın yaşı ve komorbid hastalıkları da cerrahi için düşünülmelidir. (+++zayıf)

Kılavuz 5:Akut mide dönmelerinde  midenin redüksiyonu ve sınırlı bir rezeksiyon gerekli(++++güçlü)

Çoğu mide fıtığı asemptomatiktir yani belirti vermezler  tesadüfen başka sebeplerle yapılan tetkiklerle tanı konur 10,39. Kayıcı tipte mide fıtığında genellikle reflü hastalığına bağlı semptomlar gelişir. Asemptomatik paraözefagial hernide mevcut fakat çok nadirdir. Eğer dikkatli bir sorgulama yapılırsa yemek sonrasında göğüste dolgunluk veya nefes daralması olduğu görülebilir. Göğüste yanma ve reflü semptomları paraözefagial hernilerde sık değildir.

Bazı paraözefagial hernilerin daha küçük hernilerden gelişmiş olması muhtemeldir. Bazılarıda anatomik değişimlerden(Kifoz,  dejeneretif disk hastalığı gibi)sonra oluşmaktadır 40. Daha çok mide göğüs kafesi içine hareket ettikçe solunum sistemi sorunları ön plana çıkabilmektedir.10, 41. Tekrar eden solunum yolu enfeksiyonlarıda görülebilir. 39. Sonrasında mide dönmesine bağlı gelişen gastrik mukozal iskemi e bunun sonunda da ülserasyon, kanama ve anemi gelişebilir. Paraözefagial hernilerde demir eksikliği anemisi 50% e kadar görülebilir. 41.

Tıkanma bulguları hafif bir bulantıdan, yemek sonrası şişkinlik,   yutma zorluğu ile birlikte akut distres, kusma. Ağrı özellikle üst karın bölgesinde doluluk ve bir ağırlık hissi ile birlikte olur. Yemek sonrası ağrı kusma sonrasında kaybolur.42.Tedavi edilmemiş mide fıtıklarının gidişatını gösteren çok kısıtlı litaratür mevcuttur.

 Eldeki veriler ışığında akut semptom geliştirme veya tıkanma riski olan fıtıkların opere edilmesi yönünde. Para özefagial fıtıklarda gastrik fundusun diyafram üstüne kaydığı tıkanma riski olan durumlar. daha öncesinde asemptomatikken semptomatik hale gelen paraözefagial herni oranı her yıl için ortalama 14% 44, 45. Bütün bunların hepsine baktığımızda paraözefagial fıtıkları uygun şartlar oluşturularak elektif şartlarda ameliyat edilmelidir.46,47. Semptomatih fıtıklarda yaş bir sınır oluşturmaz.

Karar analizi asemptomatik paraözefagial fıtıklarda rutin elektif  ameliyatı önerilmeyebilir 45;Bazı asemptomatik fıtıklar gözlem altında tutularak ihtiyaç halinde tedavi edilebilir. Bu sonuçlar 5 çalışmanın analizine dayanmaktadır.53-57, fıtık onarımı gastrik çıkım tıkanıklığı olduğunda, ağır GÖR hastalığı varlığında veya anemi ve mide strangülasyon ihtimali olan durumlarda önerilmektedir.

Midenin dönmesi sonrasında strangülasyona neden olabilir ve akabinde iskemi, nekroz ve perforasyona neden olabilir. Tedavisinde fıtık içeriğinin  redüksiyonu ve nekroz olan kesimlerin rezeksiyonu uygulanmaktadır. Laparoskopik yaklaşım kullanılabilir fakat zor durumlarda açığa geçmekten çekinmemek gerekir. 58,59.

Obezite cerrahisi esnasında mide fıtığı tamiri yapılmalı mı?

Kılavuz 6: Obezite cerrahisinin hepsinde(tüp mide, gastrik baypas….) eğer bir mide fıtığı tespit edilirse semptom  olsun veya olmasın tamir edilmelidir(+++zayıf)

Bazı zararlar obezite cerrahisi  öncesinde ve operasyon esnasında mide fıtığının olup olmadığının bakılması gerektiğini savunmaktadır.

Gastrik band esnasında mide fıtığının onarılmasının avantajlarından bahseden çok sayıda araştırma olmasına rağmen diğer obezite cerrahileri esnasında mide fıtığı onarmanın avantajlarından bahseden az sayıda da olsa çalışma mevcuttur.67-69 70-72.

Bu makale 12 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Fahri Yetisir

13 Eylül 1974 tarihinde Konya - Karapınar'da doğmuştur.  Tıp eğitimini 1992-1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (İngilizce Tıp) tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1999-2004 yılları arasında SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapmış ve Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitimi sonrasında Elazığ Devlet Hastanesi'nde 5 yıl görev yapmış ve 2010 yılında Etlik İhtisas Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde ve 2012 yılında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Kliniği'nde Başasistan olarak görevlerde bulunmuştur. 2013 yılında ise Doçent Doktor unvanını almıştır. 2017 yılından beri mesleki çalışmalarına Özel Ankara Medical Park Hastanesinde devam eden Doç. Dr. Fahri YETİŞİR,  Türk Cerrahi Derneği, Endokrin Cerrahi Derneği, Klinik Enteral Parenteral Nüt ...

Etiketler
Mide fıtğı
Prof. Dr. Fahri Yetisir
Prof. Dr. Fahri Yetisir
Ankara - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube