Meme MR (Manyetik Rezonans) tetkiki meme hastalıklarının tanı ve takibinde ileri tanı yöntemidir. MR görüntüleme yöntemi meme dokusunun kesitsel planlarda, damar yolu ile verilen ilaç yardımı ile meme hastalıklarının tanısını sağlar. Manyetik Rezonans incelemede X-ışını kullanılmaz ve bilinen bir riski yoktur.

Meme MR tetkiki ilk kullanım alanı meme kanseri varlığında lezyonun boyut ve sınırlarının belirlenmesi, memenin diğer alanları ile karşı memenin eş zamanlı lezyon varlığı açısından değerlendirilmesidir. Cerrahi öncesi yapılan kemoterapi (neoadjuvant kemoterapi) etkinliğini değerlendirmek, meme koruyucu cerrahi sonrası takip, implanta (protez) bağlı sorunların değerlendirilmesi diğer kullanım alanlarıdır. Ayrıca mammografi veya meme USG tetkiklerinde şüphede kalınan olgularda meme MR tetkiki sorun çözmede yüksek duyarlılığa sahip olması nedeni ile tercih edilen ileri görüntüleme yöntemidir.

Bilinen meme kanseri olgularının değerlendirilmesi dışında MR tetkiki yüksek risk grubu hastalarda mamografiye ek olarak TARAMA AMACI ile önerilmektedir. Öncelikle kişinin risk analizi yapılmalıdır. Hastanın kişisel ve aile öyküsü, kişisel veya ailesel genetik test sonuçları, mammografide meme dokusu yoğunluk derecesi, önceden yapılmış ise biyopsi sonuçları, geçmiş meme kanseri öyküsü, genç yaş (18-30 arası) göğüs kafesi veya koltuk altı ışın tedavisi öyküsü sorgulanarak hastanın meme kanseri takip programı kişiselleştirilmelidir. Erken meme kanseri tanısında meme MR yüksek duyarlılığa sahip bir yöntem olması nedeni ile tarama amaçlı mammografi ve ultrasonografiye ek olarak erken tanı olanağı sunmaktadır. Ancak zaman ve maliyet nedeni ile tüm toplumun meme MR ile taranması mevcut tekniklerle henüz mümkün olmadığından risk analizine göre hayat boyu meme kanseri riski %20-25 aralığında olan kişilerde yıllık mammografi ve ultrasonografiye ek olarak meme MR taraması önerilen bir yöntemdir. Güncel protokol, tarama amacı ile meme MR yapılan kişilerde mammografi ve gerekirse meme USG tetkiklerinin de aksatılmadan eş zamanlı yapılmasını önermektedir.


İstanbul Radyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!