Meme kanseri tanısı alan olguda tedavi seçenekleri hastanın klinik evresine göre değişir. Fizik muayene ve görüntüleme testleri ile tümör boyutu ve kol altı lenf bezlerine dağılım durumu ortaya konur. Takiben uzak organlara yayılımının incelemesi yapılır. Sadece memeye sınırlı kalmış tümörlerde ilk seçenek genellikle cerrahidir. Tümör çapı 5cm ve üstünde ise meme dışına yayılımı olmasa bile önce kemoterapi seçeneği gözden geçirilmelidir.

Tümörün klinik evrelemesi sadece tedavi seçeneklerini gözden geçirmek için yapılır. Final evreleme her zaman patoloji sonucuna göre yapılmalıdır. Klinik evreleme sonucu cerrahiye uygun hastalarda iki türlü ameliyat yapılabilir. Birinci seçenek meme koruyucu cerrahidir. Bu seçenekte memenin bir kısmının alınarak tümör temizlenir. Onkoplastik teknikle memenin şekil ve boyut açısından diğer meme ile simetrisi sağlanır. İkinci seçenek meme hacmi ve tümör boyut oranı nedeniyle meme koruyucu ameliyata uygun olmayan hastalarda kullanılan memenin tamamının alınmasıdır (Mastektomi). Bu ameliyatı uyguladığımız uygun olgularda aynı seansta memenin içi boşaltılarak silikon implant (protez) yerleştirilebilir. Böylece estetik olarak daha kabul edilebilir bir operasyon tek seansta gerçekleşmiş olur. Buna uygun olmayan olgularda daha sonra kendi dokusundan memeye dolgu yapılarak estetik sağlanabilir.

Hem meme koruyucu hem mastektomi seçeneklerinde kol altı lenf bezi durumu eş zamanlı değerlendirilir. Görüntüleme ve fizik inceleme ile lenf bezine yayılım saptandıysa kol altı lenf bezleri temizlenmelidir. Aşikar lenf bezi tutulumu olmayan olgularda operasyon sırasında lenfatik tutulum araştırılır. Operasyonun başlangıcında yapılan bu uygulamaya ‘’sentinel lenf bezi örneklemesi’’ denir. Örneklenen lenf bezleri hızlı patolojik incelemeye gönderilir (Frozen inceleme). Sonuca göre kol altı operasyonu şekillenir. Tümörel yayılım saptanan olgularda aynı seansta kol altı lenf bezleri temizlenir. Tümörel tutulum saptanmazsa kol altı kapatılır. Operasyona meme ile devam edilir.

Cerrahi tedavisi tamamlanan hastanın patoloji sonucuna final evrelemesi yapılır. Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi ile yapılacak konseyde diğer tedavileri planlanır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!