İngilizce white blood cells (WBC), türkçe beyaz kan hücreleri (BKH) olarak da adlandırılır.

Ayrıca akyuvar, beyaz küre olarak da adlandırılabilmektedir. Bir ml kanda 4-10 bin arası bulunması normaldir.

İdrarda 2-3 tane görülmesi normal ancak 4 veya daha fazla görülmesi idrar yolu infeksiyonunu işaret eder.

İdrarda lökosit sayısının 3 den fazla görülmesi böbrekler, üreter borucukları, idrar kesesi (mesane), prostat veya dış idrar yolunun herhangi bir yerinde bir infeksiyonun habercisidir.

İdrarda anormal sayıda lökosit görülmesine lokositüri denilir ve idrar yolu infeksiyonu anlamına gelebilir.

Ancak infeksiyon olmadan da bazen idrar yolu taşları ya da tümöral oluşumlar gibi durumlarda idrarda lökosit görebiliriz. Tam idrar tahlili idrarın mikroskobik incelemesi anlamına gelir.

Tam idrar tahlilinde idrarda lökosit görülürse hem hangi infeksiyon etkeninin olduğunu anlamak hem de hangi ilaçların etki edeceğini belirlemek için idrar kültürü ve kültür antibiyogram testi yapılır.

İnfeksiyon böbrekte ise piyelonefrit, üreter borucuklarında ise üreterit, mesanede ise sistit, prostatta ise prostatit üretrada ise üretrit olarak adlandırılır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, BPH dediğimiz prostat büyümesinde, idrar yolu taşlarında, doğuştan idrar yolu hastalıklarında ve nörojen mesane durumlarında idrarda lökosit çıkabilir.

Lökosit Türleri Nelerdir?

Lökositlerin nötrofil, lenfosit, monosit, eosinofil ve bazofil olmak üzere 5 alt tipi bulunmaktadır.

Nötrofil vücuda infeksiyon girdiğinde o bölgeye ilk ulaşan hücrelerdir. Lökositlerin büyük çoğunluğunu oluşturur.

Mikrobu içine aldıktan sonra onu içindeki enzimlerle öldürür. Lenfosit bağışıklık sistemi için önemli lökositlerdir.

Lenf damarlarında daha sık görülür. İnfeksiyona neden olan etkeni hem yakalama hem de daha sonra tanıyıp öldürme açısından çok önemli görevleri vardır.

Monositler en büyük lökositlerdir ve mikropları içine alarak sindirir ve öldürür. Yani fagositoz işleminden sorumlu olup aynı zamanda mikropları tanıması için lenfositlere sunarlar.

Eosinofil vücutta paraziter infeksiyonlar, astım gibi alerjik durumlarda devreye girer. Allerjik reaksiyonlarda sayısı artar ve görevini yapar.

Bazofil diğer lökositlerin infektif ortama daha çabuk ulaşması için damarları gevşeten histamini ve kan pıhtılaşmasını sağlayan heparini salgılar. Bu sayede diğer lökositler ortama engelsiz şekilde ulaşırlar.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!