Açık cerrahi ile uygulanan nefrektomide, ameliyatı gerçekleştirmek için 35-40 cm. boyuna kadar uzayabilen cerrahi kesi uygulanmaktadır (şekil-1). Özellikle büyük tümörlerde aynı kesi ile 12. kaburga kemiğinin alınması da gerekebilmektedir. Bu büyük ameliyat kesisi ile yaralanan kasların ve sinirler nedeniyle ameliyat bölgesinde uzun süren ağrı ve uyuşukluk hissi olacaktır. Ayrıca iyileşme de buna bağlı geçtir.

A.B.D. ve Avrupa ülkelerinde laparoskopik böbrek cerrahisi artık standart bir uygulama halini almıştır.

Laparoskopik nefrektomi nedir?

Böbreğin çıkartılması için kullanılan minimal invaziv (az travmaya yol açan) cerrahi girişime laparoskopik nefrektomi denir.

Bu cerrahi yöntem ne zaman kullanılır?

Laparoskopik basit nefrektomi infeksiyon, taş, tıkanma, doğuştan gelişememe ve böbrek damar darlıklarına bağlı yüksek tansiyon gibi nedenlerle böbrek fonksiyonu kaybedilmiş hastalarda uygulanmaktadır.

Laparoskopik radikal nefrektomi ise, böbrek kanserinde tümör çapı 12-15 cm’e kadar olan ve böbrekte sınırlı olan birçok tümörde böbreğin çıkartılmasında mükemmel minimal invaziv tedavidir.

Laparoskopik nefrektomi adı verilen bu ameliyat neleri içerir?

Klasik olarak büyük cerrahi kesisi ile uygulanan açık nefrektomilerin aksine (şekil-1) laparoskopik nefrektomide 0.5 cm ve 1 cm arasında değişen birkaç adet küçük cerrahi kesisi ile (şekil-2) açılan deliklerden yerleştirilen teleskop yardımlı görüntü ile özel yapılmış cerrahi ekipmanları ile böbreğin çıkartılmasıdır.

http://www.uroloji-laparoskopi.com/images/bobrek_sekil1_2.gif

şekil-1: Açık nefrektomi şekil-2: Laparoskopik nefrektomi

Laparoskopik nefrektomide cerrahi ne kadar sürmektedir?

Cerrahi süre yaklaşık 2-3 saat iken, özellikle basit nefrektomide bu süre 45 dakikaya kadar inerken, böbrek etrafına yapışık ve büyük kanserlerde bu süre 4 saate kadar da uzayabilmektedir. Büyük tümörlerde olsa bile genelde hasta ameliyattan sonraki 1. ya da 2. gün evine gönderilmektedir.

Laparoskopik basit nefrektomide genellikle karın zarına zarar vermeden cerrahi işlem uygulanırken, bazı böbrek kanserli vakalarda da yine aynı Şekilde karın zarının dışından ameliyat uygulanmaktadır. Ancak büyük kanser olgularında karın zarı üzerinden cerrahi uygulanmakta ve bu sayede cerrahi için daha geniş alan mümkün olabilmektedir.

Nefrektominin laparoskopik olarak uygulanmasının avantajları nelerdir?

• Karın zarı dışından yapıldığında barsak yaralanma riski yoktur.

• Kısa süreli hastanede kalma ve hızlı iyileşme

• Ameliyat sonrası daha az ağrı ve daha az ağrı kesici kullanma ihtiyacı

• Normal günlük aktivitelere kısa sürede dönme

• Küçük ameliyat kesileri nedeniyle kozmetik görünüm

http://www.uroloji-laparoskopi.com/images/bobrek_sekil3.jpg

Şekil-3: Üç delikten (1 adet 1.2 cm, 1 adet 1.0 cm, 1 adet 0.5 cm) girilerek yapılan laparoskopik böbrek ameliyatı.

Bu yaklaşımla kanserli ya da çalışmayan böbrek çıkartılacağı gibi, ufak böbrek tümörlerinde de sağlam böbrek bırakılıp, sadece tümör çıkartılabilmektedir.


Bursa Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!