Laparoskopi nedir?
Laparoskopi, karın boşluğuna kamera yardımıyla bakılmasını sağlayan bir endoskopi türüdür. Göbek deliğinden açılan küçük bir delikten karın boşluğuna ilerletilen kamera sayesinde tüm karın içi organları izlenebilir. Bu nedenle laparoskopi sadece kadın hastalıkları tedavisinde değil, genel cerrahi, üroloji gibi birçok branşta da yaygın kullanılan bir cerrahi tekniktir.
Laparoskopi hangi durumlarda yapılır?
Günümüzde sosyal hayatta daha aktif rol üstlenmeleri nedeniyle kadınlarımız uygulanacak cerrahiler sonrası uzun süre hastanede kalmak, iyileşmek için haftalarca beklemek istememektedirler. Ayrıca kozmetik beklentilerin son derece yüksek seviyeye ulaştığı hayatımızda kadınlarımız ameliyat sonrası karınlarında kocaman izlerle yaşamak da istememektedirler. Tüm bu nedenlerle laparoskopik cerrahi günümüzde en yaygın tercih edilen operasyon tekniğidir.
Artık laparoskopik cerrahi günümüzde tüm jinekolojik patolojilerin tedavisinde uygulanabilmektedir. Kanser tedavilerinden, idrar kaçırma operasyonlarına, üreme sağlığı ile ilgili myom, yumurtalık kistleri, tüp hastalıkları gibi hastalıklardan dış gebelik gibi durumlara kadar birçok kadın hastalıklarına laparoskopik teknik ile müdahale edebilmek mümkündür.
Laparoskopi nasıl uygulanır?
Laparoskopik cerrahi genel anestezi altında uygulanmalıdır. Donanımlı ameliyathaneler, tecrübeli ekiplerce uygulanması gereken bu cerrahi teknik yüksek düzeyde teknolojik altyapı gerektirmektedir.
Laparoskopik cerrahide göbek çukuruna açılan bir santimetrelik delikten sokulan özel kanüller ile karın içi boşluğu karbondioksit gazı ile şişirilir. Ardından ilerletilen teleskop ile tüm karın içi organları izlenebilir. Cerrahın tercihine ve hastalığın durumuna göre kasık bölgesine açılan iki ya da üç adet yarım santimetrelik delik içinden ilerletilen cerrahi enstrumanlar ile operasyon uygulanır.
Laparoskopinin avantajları nelerdir?
Laparoskopik cerrahinin en önemli avantajları, açık ameliyatlardan sonra gelişebilen enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi ve çok daha kısa sürede iyileşme sağlanmasıdır. Günümüzde laparoskopik cerrahi sonrası hastalarımız çoğu zaman aynı gün taburcu edilmektedir. Toplam iyileşme süresi, yapılan cerrahiye bağlı olarak değişmekle birlikte, 3–5 gün arasındadır. Ardından hastalarımız sosyal hayatlarına ameliyat olmamışçasına dönebilmektedirler. Laparoskopik teknik sırasında karın cildinde kesi olmadığı, sadece küçük delikler açıldığı için ameliyat sonrası çok daha az ağrı olur. Cerrahi sonrası ağrılar, ağrı kesiciler ile kolayca kontrol edilebilir düzeydedir.Ayrıca bu deliklerin kusursuz iyileşmesi sonucu kozmetik sonuçlar da mükemmeldir, hastalar kocaman ameliyat izleri ile yaşamak zorunda kalmaz. Ayrıca kullanılan özel kameralar sayesinde birçok hastalıkta ameliyat sırasında cerrahın görüş sahası açık ameliyatlara göre daha iyi olmakta ve operasyon daha güvenli yapılmaktadır.
Laparoskopinin riskleri nelerdir?
Her cerrahi prosedürde olduğu gibi laparoskopinin de bazı riskleri mevcuttur. Operasyonun riskleri özellikle laparoskopinin yapılma nedeni olan hastalıkla yakından ilişkilidir. Tüp bağlama, yumurtalık kisti gibi operasyonlar sırasında riskler son derece düşükken, kanser ameliyatları, genital abse ve ilerlemiş evre endometriozis cerrahilerinde daha yüksek risk mevcuttur. Laparoskopik cerrahi sırasında açık ameliyatlarda görülebilecek tüm komplikasyonlar görülebilmektedir. Ancak uygun önlemler alındığında, tecrübeli ekiplerde bu tür komplikasyonların görülme sıklığı son derece nadirdir.
(www.laparoskopikitabi.com)

İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!