Kürtaj nedir ? gebelik sonlandırma nasıl yapılır

Kürtaj nedir ? gebelik sonlandırma nasıl yapılır

Kelime anlamıyla kürtaj, rahim içindeki materyalin çeşitli yöntemler kullanılarak boşaltılmasıdır. Halk arasında kürtaj sadece gebelik sonlandırma işlemi için kullanılan bir terim olmakla birlikte kalınlaşmış rahim içinden doku alınması (probe kürtaj)  ya da düşük sonrası kalan parçanın temizlenmesi (revizyon kürtaj) de kürtaj olarak ifade edilmektedir.

Kürtaj yasal sınırlar çerçevesinde istenmeyen canlı bir gebelik için yapılabileceği gibi boş gebelik, tamamlanmamış düşük ya da ölü bebek durumlarında da gerçekleştirilebilir. Öncelikle belirtmeliyim ki kürtaj kesinlikle bir aile planlaması yöntemi değildir. Sadece aile planlaması yöntemlerinin iyi uygulanamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda, istenmeyen bir gebelik ortaya çıkmışsa son çare olarak başvurulan bir işlemdir.

Beklenen bir adetin gecikmesini takiben gebelik kesesi en erken BHCG değeri 1500’ ü geçtiğinde transvajinal ultrasonografi ile görülebilir. Abdominal yolla yapılan ultrasonda hastanın obezitesi, rahmin şekli ve kesenin yerleştiği lokalizasyon gibi nedenlerle bu durum daha da gecikebilir. Kandaki BHCG değeri 2000’i geçmesine rağmen vajinal ultrasonda kesenin görülmemesi dış gebelik riskini düşündürebilir. Rahim içinde ultrason ile kese net olarak görülene kadar kürtaj işlemi yapılmamalıdır. Zira bu durumda hayati risk taşıyan bir dış gebelik durumu atlanabilir ya da işlemin tam gerçekleşememesi sonucu gebeliğin devam etmesi söz konusu olabilir.

Gebelik tespit edildikten sonra doktora erken başvurulması takip ve tanı açısından önemli olduğu gibi, 5 haftanın altındaki gebeliklerde henüz kalp atışı görülemeyeceğinden kişinin psikolojisi de biraz olsun rahatlamaktadır.

Ülkemizde son adet tarihinden itibaren 10’uncu gebelik haftasına kadar istenmeyen gebelik sonlandırılmasında yasal olarak engel yoktur. 10 haftayı geçmiş gebeliklerde sadece bebeğin yaşamla bağdaşmayan bir sakatlığı olması ya da gebeliğin devamının anne hayatını riske atacağının belirlenmesi halinde, en az üç uzmanın imzasının bulunacağı heyet kararı ile canlı gebelik tahliyesi mümkündür.

Kürtaj

Kürtaj öncesi yeterli bir jinekolojik öykü alınarak muayene yapılmalıdır. Ultrasonografi ile gebelik haftası belirlenerek kesenin görülmesi de önemlidir. Günümüzde kürtaj için vakum aspirasyon dediğimiz yöntem yaygın olarak kullanılmakta ve bu nedenle kürtajın olası riskleri en aza indirilmektedir. Yine ehil bir hekim tarafından yapılması ve 5 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleştirilebilmesi hem işlemle ilgili korku azaltmakta hem de enfeksiyon gibi sorunları minimalize etmektedir.

Gebelik haftası az olan ve daha önce normal doğum gerçekleştirmiş hastalarda lokal anestezi ile hastanın klinikte kalış süresi kısaltılabilir ve işlem sonrası hemen işine ve normal hayatına dönmesi kolaylaşır. Doğum yapmamış ve ağrı eşiği çok düşük olan hastalarda ise sedasyon dediğimiz damar yolundan ilaç verilerek uygulanan anesteziyle hasta konforu arttırılır ve işlemin tamamen ağrısız olması sağlanır. Genel anestezi  tercih eden hastaların işlem öncesinde 4 saat aç ve susuz olması gerekir. Yine işlem sonrası birkaç saat anestezi vücuttan atılana kadar araç kullanmak gibi dikkat gerektiren işleri yapmaması önerilir.

1 hafta sonra mutlaka kürtaj yapan doktor tarafından kontrolünüz yapılmalıdır. Kan uyuşmazlığı varsa sonraki gebelikleri korumak için mutlaka uyuşmazlık iğnesi, takip eden 72 saat içerisinde yapılmalıdır.

Gebelik Sonlandırma

Yasal sınırlar içinde oluşması muhtemel riskler büyük oranda kürtajı yapan uzmanın tecrübesine bağlıdır.

Gebelik çok erken ise kürtaj başarısız olabilir. Bu sebeple işlem bir hafta sonrasına ertelenir. Uzman deneyimli doktorlar kürtaj işlemi için öncelikle kesenin ultrasonla görülmesini ve ultrason eşliğinde işlemin yapılmasını uygun görürler. Bu sebeple erken ultrasonografide görünmeyen bir gebeliği tahliye etmek yerine, bir süre beklemeyi tercih ederler.

Lokal anesteziyle yapılan işlemde kürtaj esnasında en sık rastlanan sorunlar lokal anestezik maddeye aşırı duyarlılık ve vazovagal senkoptur (uterusun sabitlenmesi amacıyla takılan alet nedeniyle bayılma ). Bu, geçici ve önemlisiz bir durumdur. Yaklaşık %1 oranında görülür.

Enfeksiyon: işlemin steril şartlarda yapılmaması ve hastanın doktorunun önerilerine dikkat etmemesi ( erken cinsel ilişki, havuz yada denize girme, önerilen ilaçları kullanmama gibi) . enfeksiyona bağlı olarak rahim ve tüplerin tıkanması riski artar. buna bağlı olarakta ilerde hastanın gebe kalma şansı azalır.

Rahim İçinde Kan Birikmesi (Hematometra)Kürtaj tam olarak yapıldığı halde bazen rahim ağzı kapabilir ve rahim içinde kan birikir. Şiddetli kramp tarzında ağrılar olur. Rahim ağzının buji kullanılarak genişletilmesi ile kan boşalır. Hastaya enfeksiyona karşı antibiyotik ve rahmi toparlanmasına yardımcı olan ilaçlar verilmelidir.

Parça kalmasıKürtaj sonrası Rahim içerisinde parça kalması halinde genellikle adet sırasındaki kanamadan çok daha fazla kanama görülür. Bu kanama pıhtılı ve koyu renklidir. kanama her zaman ağrılı olmayabilir. Bazen parça düştüğü görülebilir.

Gebeliğin devam etmesi: Erken gebeliklerde kesenin ultrasonografi ile görülmeden tahliye edilmesi durumunda gebelik devam edebilir. Bu sebeple kese görüldükten sonra tahliye yapılması uygundur. Erken yapılan kürtajlarda dış gebelik farkedilmeyebilir veya kese çok küçük olduğu için vakum ile alınamayabilir.

Kürtaj sırasında ve sonrasında kanamanın çok olması:  Bu sorun genellikle gebeliğin oldukça büyümüş olduğu durumlarda yapılan kürtaj sonrasında görülür. Büyük gebeliklerde bebeğin eşi (plasenta) rahme daha fazla sayıda noktadan bağlı olduğundan, kanama miktarı fazla olmaktadır. Kürtaj işlemi için yasal sınır 10 hafta dır.

Rahim Delinmesi (Perforasyon): Kürtaj işlemi sırasında nazik hareket edilmelidir. Rahim yumuşak olduğu için sert yapılan bir hareket rahim duvarının delinmesine sebep olabilir. Bu delinme büyük bir artere gelirse şiddetli kanama olabilir ve ancak hasta operasyona alınarak bu kanamadan kurtarılabilir. Rahmin üst kısmından olan perforasyonlarda fazla kanama olmayabilir. Bu nadir görülen riski önelmek içinde işlemin mutlaka uzman doktor tarafından ve uygun koşullarda yapılması gereklidir.

Genel anestezi riskleri: Genel anestezi de yine uzman bir doktor tarafından yapıldığında riskleri oldukça azdır. Kürtaj işlemi sırasında verilen anestezi gerçek anlamda bir genel anestezi olamayıp sedasyon şeklinde anestezidir. İşlem hastanın rahim yapısı ve kesenin yerleşimine göre ortalama 10-15 dk sürer. İşlem başlarken anestezi verilir. İşlem bittiğinde hasta hemen uyanır. Genel anestezinin riskleri, hastanın yaşı, kronik hastalık durumu, alerjisi olup olmaması gibi bazı faktörlere bağlıdır. Bu tür anesteziden uyanırken bulantı ve kusma, huzursuz bir şekilde uyumuşsa ağlama gibi durumlar yaşanabilir.

Kürtaj Hastalarında Gizlilik

Kürtaj işleminde de tıpkı diğer işlem ve muayenelerde olduğu gibi hasta bilgileri hasta hariç kimse ile paylaşılmaz. Hastanın anlattıklarını sadece işlemi yapacak doktor ve kendisi bilir.

Kürtaj öncesi testler nelerdir?

Hastanın daha önceden, durdurulamayan kanama öyküsü, uzun ve çok yoğun geçen adet kanamaları gibi kan pıhtılaşması bozukluğu düşündürecek bir durumu varsa işlem öncesi kanama ve pıhtılaşma testleri yapılır. Kan sonucu belli olduktan sonra değerlendirip, ona göre işlem yapılır.

İşlem yapılacak hastanın mutlaka kan grubunu bilmesi gerekir. Hasta kan grubundan şüpheli ise yada bilmiyorsa işlemden önce kan grubu bakılmalıdır. Kan sonucunda eğer anne ve babada kan uyuşmazlığı varsa mutlaka işlemden sonraki 72 saat içerisinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Kürtaj için gelen hastalarda mutlaka önce kesenin yerleşimi, boyutu ultrason ile kontrol edilir. Hastanın gebelik testi pozitif olduğu halde ultrasonda görünmüyorsa, hastadan beta hcg (gebelik hormonu-gebelik için kan testi) bakılır. Beta hcg değeri belirli aralıklarla tekrarlanarak yükselme seviyesi kontrol edilir. Değer yaklaşık 1500- 2000 civarına ulaştığında vajinal ultrasonografi ile kese görülebilir. Değer 2000′ i geçtiği halde gebelik kesesi görünmüyorsa dış gebelik  olasılığı düşünülmeli ve hasta bu açıdan takibe alınmalıdır.

Kürtaj öncesi ve sonrası yapılması gereken tüm testler muayenehanemizde yapılıyor olup, hastalar sonuçlarla ilgili bilgilendirilmektedir.

Kürtaj Sonrası Kan uyuşmazlığı varsa ne yapılmalıdır?

Kürtaj sonrası çiftler arasında eğer kan uyuşmazlığı varsa ilk 72 saat içerisinde mutlaka kan uyuşmazlığı iğnesi yaptırılmalıdır.

İki kürtaj arasında süre ne kadar olmalıdır?

Elbette ideal olanı hasta bir kürtaj geçirdikten sonra uygun bir korunma yönteminin belirlenmesi ve bir daha böyle bir işleme gerek duyulmamasıdır. Fakat kendine uygun bir korunma yöntemi bulamayıp tekrar kürtaj olmak zorunda kalan hastalar için araya en az bir adetin girmiş olması rahmin toparlanması ve rahim iç tabakasının sağlığı açısından uygun olacaktır.

18 yaşından büyük bekar kadınlar kürtaj olabilir mi?

18 yaşından büyük bekar kişiler kürtaj olabilmektedir. Bekar olan kişiler başka herhangi bir kişinin izni gerektirmeksizin, sadece kendi istekleri ile kürtaj olabilmektedirler.

Ankara Kürtaj işlemi hangi tip anestezi ile yapılmaktadır?

Kürtaj işlemi yapılırken hastaların merak ettiği konulardan biri de anestezidir. Hasta daha önce normal doğum yapmışsa ve buna bağlı olarak rahim ağzı açıksa kürtaj işlemi lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Lokal anestezi ile sadece rahmin girişi uyuşturulabilmektedir. Karın içerisi uyuşturulamadığından, işlem esnasında kasıklarda adet ağrısına benzer bir ağrı birkaç dakika hissedilebilir. Bekar, daha önce doğum yapmamış ve ağrı eşiği düşük olan kişilerde ise genel anestezi tercih edilir. Hasta 5-10 dakika sedasyon ile uyutularak işlem yapılır. İşlem biter bitmez uyanır ve biraz dinlenme dışında yatış gerektirmez. Hemen 1 saat içerisinde normal hayatına devam edilebilir.

Kürtaj Ankara işlemi kaç dakika sürer?

Kürtaj işlemi yaklaşık 5 dakika sürmektedir. Ancak hasta genel anestezi ile yapılırsa uyuma v e uyanma süreleri de ekleneceğinden, bu süre bir miktar artmaktadır. Genel anestezi verildiğinde kişiden kişiye farklı olmakla birlikte, işlem ve dinlenme süresi toplam yarım saat ile bir saat arası değişmektedir.

Kürtaj sonrası ilaç tedavisi gerekli midir?

Kürtaj işlemi sonrası adet dönemi çok ağrılı geçen kadınların kanama ile birlikte ağrısı olabilmektedir. Bu durumda doktorun önereceği ağrı kesiciyi kullanmaları uygun olur. Ayrıca işlem son derece steril şartlarda yapılsa dahi işlem sırasında rahim ağzı açıldığı için enfeksiyonlara karşı hassas ve korunmasız bir hale gelebilir. Bunun için de yine doktorunuzun önereceği uygun antibiyotikleri kullanabilirsiniz.

Kürtaj sonrası seyahat edilebilir mi?

Şehir dışından gelen hastaların en çok sorduğu sorulardan biri de kürtaj işlemi sonrası seyahattir. Lokal anestezi yapılan hastalar işlem sonrası hemen normal hayatlarına dönebilir ve istedikleri gibi seyahat edebilirler. Araba kullanabilirler. Genel anestezi ile işlem yapılan hastalar ise işlem sonrası 30-60 dk dinlendikten sonra normal hayatlarına dönebilir ve seyahat edebilirler. Ancak işlem sonrası anestezi dolasıyla dikkat dağınıklığı ya da baş dönmesi olabileceği için en az 2 saat geçmeden araba kullanmaları önerilmez.

Kürtaj işlemi için en uygun hafta hangisidir?

Kürtaj işleminin yapılması için öncelikle ultrasonda gebelik kesesinin yerinin belirlenmesi ve haftasının ölçülmesi gerekmektedir. Kese ultrasonla görülebilir durumda olduğu andan itibaren kürtaj işlemi yapılabilir. Kese bazen 4 hafta itibariyle görülebiliyor olsa da genel olarak 5 hafta itibariyle net görülür ve işlem yapılabilir. İşlem yapılması için yasal sınır 10 haftaya kadardır.

İlk gebelikte kürtaj yaptırılırsa bir daha hamile kalınabilir mi?

İlk gebelikte kürtaj yaptırılırsa bir daha gebe kalınamayacağı konusu halk arasında sürekli konuşulan kulaktan dolma bir bilgidir. Bu bilgi gerçek dışı olup, işlem steril bir ortamda yapıldığında ve işlem sorunsuz geçtiğinde böyle bir sıkıntı asla yaşanmaz. İşlem sonrası korunmasız cinsel ilişki olması durumda işlemden sonraki ay içinde yani kadının yeni adeti başlamadan önceki süreçte bile gebelik oluşabilmektedir. Bu nedenle işlemden hemen sonra uygun bir korunma yöntemi belirlemek önemlidir.

Kürtaj işleminden sonra kızlık zarı dikimi de yapılabilir mi?

Kürtaj işleminden sonra kızlık zarı dikimi de tabiki yapılabilmektedir. Ancak kürtaj işlemi yapıldığı gün kızlık zarı dikimi işlemi yapılması uygun değildir. Kürtaj işlemi sonrası kanama olacağı için kızlık zarı dikimi işleminde enfeksiyon riski artabilir. Bu nedenle işlem yapılması için kürtaj işleminden sonra 1 hafta ya da 10 gün sonra yapılacak olan kontrol sırasında kızlık zarı dikimi işlemi yapılması daha uygun olacaktır.

Kürtaj işlemi sonrası ne zaman çalışabilirim?

Kürtaj işlemi sonrası birkaç saat dinlendikten sonra aynı gün içerisinde kişiler çalışma hayatına dönebilir.

Kürtaj videoları izlemek sakıncalı mıdır?

Kürtaj işlemi yaptırmadan önce bu işlemle ilgili videoları izlemek bazı kişilerde korku oluşmasına yol açar. Genellikle mutsuz bir durum olan işlemi gösteren kürtaj videoları anksiyeteyi ve mutsuzluğu artırabilir. Kürtaj hakkında bilgilendirme içeren anlamlı kürtaj videoları yararlı olabilirse de kişinin doktorundan bilgi alması en doğrusu olacaktır.

Ankara’da kürtaj fiyatları nedir?

Ankara’da kürtaj fiyatları her semte ve merkeze göre farklılık gösterebilmektedir. Kürtaj yapma yetkisi sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına verilmiştir. Bu nedenle çok ucuz fiyatlara kürtaj yapan yerlerde pratisyen hakimlerin hatta bazen sağlık memurlarının bile bu işlemi yaptıkları bilinmektedir. Bu nedenle kürtaj yaptıracağınız merkezi seçerken, mutlaka işlemin uzman bir hekim tarafından gerçekleştirileceğinden ve steril koşulların sağlanacağından emin olmalısınız.

Ankara Kürtaj fiyatları neden farklıdır?

Kürtaj işlemlerinin nerede ve ne koşullarda yapıldığı çok önemlidir. İşlem sırasında hastanın enfeksiyon kapmaması, işlemle ilgili aklına takılan her şeyi sorabilmesi, işlem yapılacak mekanın semti, sağlık merkezine yakınlığı gibi önemli unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca her kadın kürtaj gibi mahrem bir işlemin kendisine özel kalmasını tercih eder ve bir başkası tarafından bilinmesini istemez. Bunun için de işlem yapılacak olan yerin gizliliğe çok önem vermesi gerekmektedir. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda da fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Kürtaj gibi sonrasında yaşanılan sorunların hayatınızı etkilediği işlemlerde işlem yapılacak yerin koşullarına önem vermelisiniz. Tecrübesine güvendiğiniz bir hekimle, sakin ve huzur içinde işlem yaptırmak her kadının hakkıdır.

Kürtaj Sonrası Şikayetler Geçer Mi?

gebeliğin ilk aylarında bulantı, kusma,halsizlik,gibi şikayetler olabilir. buna sebep olan gebelikle birlikte kanda değeri yükselen beta hcg hormonudur. gebelik sonlandırıltan sonra kandaki beta hcg hormonun tamamen düşmesi 1 yada 2 haftayı bulabilir. Bu sebeple işlem sonrası şikayetler 1 yada 2 hafta devam edebilir.

Kürtaj sonrası kontrol gerekli midir?

Kürtaj işleminden 1 hafta sonra mutlaka ultrasonografi ile bakılması için kontrole gidilmelidir. İşlemden sonra içerde pıhtı birikmesi yada parça kalması ihtimaline karşı mutlaka bakılmalıdır.

Kürtajdan sonra ne zaman spiral takılabilir?

Kürtaj işleminden sonra şüpheli bir ilişki olmamış ise 1 hafta sonra gidilen kontrolde spiral takılabilir.

Kürtajdan sonra ne zaman banyo yapılabilir?

Kürtaj işleminden hemen sonra banyo yapılabilir. Ancak enfeksiyon riskine karşı işlemden sonraki bir hafta  mümkünse ayakta duş alınması önerilir.

Kürtaj sonrası enfeksiyon olur mu ?

Kürtaj işlemi eğer steril ortamlarda ve vakum yöntemi ile uzman hekim tarafından yapıldıysa enfeksiyon oluşmaz. Rahim ve tüplerde yapışıklık olmaz. İşlemden sonra doktorun önerdiği ilaçlar mutlaka kullanılmalıdır.

Kürtaj sonrası adet nasıl olur?

Kürtaj işlemi sonrası adet düzeni bozulabilir ama sonra işlem gününü adet sayarak yeni düzen oturmaya başlar. 10 güne kadar adet gecikebilir. 10 günden fazla bir gecikme olduysa mutlaka bir gebelik testi yapılmalıdır.

Kürtaj sonrası ağrı olur mu?

Kürtaj işlemi sonrası kasıklarda adet ağrısına benzer ağrılar olabilir. ancak bu ağrılar geçicidir. Bu ağrılar için doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciyi kullanabilirsiniz.

Kürtaj sonrası denize girilir mi?

Kürtaj sonrası 1 hafta yada 10 gün enfeksiyon yönünden riskli olabileceği için denize ve havuza girilmesi önerilmez.

kürtaj sonrası nasıl korunabilir

Kürtaj sonrası ne zaman ilişkiye girilebilir?

Kürtaj sonrası en az iki hafta yada kanama tamamen kesilene kadar ilişkiye girilmemelidir.

Kürtaj sonrası gebe kalmak sıkıntı olur mu?

Kürtaj sonrası en korkulan soru, hastanın tekrar gebe kalmasında sorun olup olmayacağıdır. Geçmişte kürtaj için küret dediğimiz keskin metal aletler kullanıldığı ve antibiyotik kullanımı çok yaygın olmadığı için kürtaj sonrası rahim içi yapışıklıkların oluşumu ya da enfeksiyon nedeniyle tüplerin tıkanması gibi problemler daha sık görülmekteydi. Fakat günümüzde işlem için plastik yumuşak kanüller kullanılması, asepsi-antisepsi koşullarına daha çok dikkat edilmesi ve işlem sonrası koruyucu antibiyotik kullanımı nedeniyle kürtaj sonrası bu riskler oldukça azalmıştır. Hastanın kürtajişlemi sonrası nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili doktorunun talimatlarına harfiyen uyması kendi sağlığı ve doğurganlığı açısından oldukça önemlidir.

Kürtaj işlemi yapıldığı belli olur mu?

Kürtaj sonrası merak edilen konulardan biride, işlemden sonraki muayenelerde kürtaj olduğunun anlaşılıp anlaşılmayacağıdır. Sterillik koşullarına dikkat edilerek, vakumlu sistemle uzman hekim tarafından yapılan kürtajişlemlerinden sonraki muayenelerde kesinlikle hiçbirşey anlaşılmaz.

Kürtajdan sonra ne zaman gebe kalınabilir?

Kürtaj işlemi düşük yada ölü bebek nedeniyle  yapıldıysa tekrar gebe kalınmadan önce en az 3 ay bir aile planlaması yöntemi ile korunmak gereklidir. Rahim bu sürede kendini toparlayacaktır. 3 ay sonra gebe kalınacağı zaman mutlaka doktor kontrolünde olmak gereklidir.

Düşük hapı var mıdır?

Kürtaja alternatif olması amacı ile dünyada halen deneysel çalışmalarda kullanılan “düşük hapı” henüz dış piyasaya sürülmemiş ve ülkemizde de bulunmamaktadır.

Adet gecikmesi halinde kullanılan söktürücü iğne veya haplar ise  gebeliğin oluşması halinde hiç bir etki yaratmaz ve adet görmeye sebep olmaz. Bu amaçla alınan bu tür ilaçlar boş yere vücuda yüksek dozda hormon yüklenmesine sebep olur. Bir gebelik tespit edilmesi durumunda yapılacaklar kürtaj olmak veya doğurmak olmalıdır.

Kürtaj işlemi kızlık zarına zarar verir mi?

Bakire olan genç kızlar partneriyle gerçek bir cinsel ilişki olmadan( sürtünme yoluyla ) gebe kalabilirler. Böyle durumlar da kürtaj yapılmasını istiyorlarsa akıllarına ilk gelen kürtaj sırasında kızlık zarı bozulur mu sorusudur. bunun için kızlık zarının yapısı çok önemlidir. Esnek kızlık zarları herhangi bir yırtılma olmadan esneyerek açılabilir.

Kürtaj işleminden sonra kanama başlamadan tekrar gebe kalınabilir mi?

Düzenli adet gören her kadın korunmasız ilişkiden sonra her zaman gebe kalabilir. kürtaj işlemi vakumlu sistemle yapıldığında rahime zarar vermediği için hasta istediği ve korunmadığı her an gebe kalabilir.

Kaç kez kürtaj yaptırılabilir?

Kürtaj olmanın herhangi bir sayısı ve sınırı yoktur. Fakat kürtaj işlemi cerrahi bir işlemdir ve bir korunma yöntemi değildir. İyi bir korunma yöntemi hakkında mutlaka bilgi alınmalıdır.

Kürtaj fiyatları neden farklıdır?

Kürtaj işlemlerinde genel ve lokal anestezi kullanılabilir. Gebeliklerin haftası farklı olabilir.  Her kesenin yerleşimi haftası ve anestezi türü farklı olabildiğinden işlem ücreti değişebilir. Ayrıca kürtaj fiyatları 2017/2018 yılı itibariyle ilçelere, semtlere ve mahallelere göre değişmektedir.

Bu makale 9 Nisan 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Meral SÖNMEZER Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yazar toplam 9 makale yazdı.

Etiketler
Kürtaj nedir
Op. Dr. Meral SÖNMEZER
Op. Dr. Meral SÖNMEZER
Ankara - Kadın Hastalıkları ve Doğum
x
Facebook Twitter Instagram Youtube