Kürtaj olan kadınların %10 kadarında kürtaja bağlı çeşitli önlenebilir riskler ortaya çıktığı halde %2’sinde majör risk ortaya çıkar.

Kürtajdan sonra bir hafta içinde anesteziye bağlı risklerden olabileceği gibi enfeksiyon, emboli, kanama ya da tanı konamamış dış gebelik kanamasına gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak anne ölümleri görülebilir.

SERVİKS, YUMURTALIK, KARACİGER KANSERİ

Düşük yapan kadınlarda rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri ve karaciğer kanseri riski, düşük yapmayanlara oranla ortalama 3-4 kat fazla görülür. Düşük yapan kadınlarda artan kanser riskinin nedeni gebelikte doğal hormon ortamının bozulması, immün sistemin zayıflaması ve stres faktörüdür.

RAHİM DELİNMESİ

Kürtaj işlemi sırasında %2-3 oranında rahim delinmesi görülebilir. Eğer kürtaj sırasında tanı konamaz ve tedavi edilmezse oldukça tehlikeli durumlar ortaya çıkar. Daha ziyade çok doğum yapan ya da çok sayıda kürtaj olan kadınlarda görülür.

Rahim delinmesi tanısı konduğunda hemen laparoskopi ile tanı kesinleştirilir; eğer tehlikesiz alandan basit bir perforasyon olduysa ve barsak delinmesi gibi komşu organlar zarar görmediyse bu alan primer olarak kapatılabilir ve sonra antibiyotik baskısı altına alınır. Bazı durumlarda cerrahi olarak rahmin ortadan kaldırılması gerekebilir.

RAHİM AĞZI SERVİKSTE YIRTIK

Kürtaj sırasında kullanılan tenakulum aleti ile servikste yırtık oluştuğunda tedavi edilmezse ilerde servikal yetersizliğe bağlı erken doğum ve buna bağlı komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

PLASENTA PREVİA

Plasenta previa: Gebelikte plasentanın rahim alt segmentine yapışarak kanamaya neden olması. Sık sık kürtaj olan hastaların daha sonra istenen gebeliklerinde plasentanın alt segmente implante olması olasılığı oldukça artar. Bu durumda plasentanın anormal gelişmesi, fetüste anomalilere, fatal gelişme geriliğine, fetal ölüme ya da gebeliğin ikinci yarısında aşırı vajinal kanamalara neden olabilir.

PELVİK İNFLAMMATUAR HASTALIK (PID)

Klamidya enfeksiyonuna yakalanan gebelerin ortalama %23’ine dört hafta sonra PID gelişebilir. Klamidya enfeksiyonu gelişen hastaların ortalama %25’inde abortus görülebilir. Bu nedenle gebe kalmadan önce klamidya tedavisinin yapılması için gerekli tetkikler alınmalıdır.

ENDOMETRİOZİS

Endometriozis; düşük yapan kürtaj olan kadınlarda endometriozis olasılığı daha fazla artar. Bu durum zamanla ilerlerse barsaklarla tüba ve yumurtalıklar arasında yapışıklıklar, adet sancıları ve gebe kalmakta zorluklar ortaya çıkabilir.

RUHSAL PROBLEMLER

Kürtaj işleminden sonra ilk birkaç hafta içinde hastalarda sinirsel rahatsızlıklar, uyku bozukluğu, kürtaj olmak konusunda verdikleri karardan pişman olmak gibi duygusal bozukluklar görülebilir. Hatta hastaların bir kısmı psikiyatriste müracaat ederek psikotropik ilaçlar kullanmak zorunda kalabilir. Özellikle adölesan çağında kürtaj olan gençler arasında intihar teşebbüsü nadir de olsa görülmektedir. Bu nedenle bu yaş gurubunda olan hastalara karşı dikkatli olmak, ruhsal durumunu iyi gözlemek, en yakınında olanları bu konuda uyarmak oldukça önemlidir.

Op. Dr. Kutlugül Yüksel

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!