Kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri)

Kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri)

Kolon kanseri erkek ve bayanlarda kanserden ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır.

Kolon kanseri bağırsak boşluğuna doğru çıkıntı yapan polip olarak adlandırılan yapılardan kaynaklanmaktadır.

Kolon kanseri riski beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve genetik faktörlerle ilişkilidir.

Yaşın ilerlemesi ve aile hikayesi kolon kanseri riskini artırmaktadır. 50 yaş ve üzerinde kolon kanseri sıklığı belirgin olarak artmaktadır.

Elde edilen son verilerde kolon kanseri görülme sıklığının 50 yaş altı kişilerde de arttığını göstermiştir.

Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarında kolon kanseri riski artmıştır. Bu hastalarında düzenli kolonoskopi takiplerinin yapılması gerekmektedir.

Erken kolon kanseri olan birçok hastada herhangi bir belirti görülmemektedir. Hastaların birçoğunda aile hikayesi yoktur. Birçok hasta ileri evrelerde başvurmakta ve hastalıktan ölüm oranları artmaktadır.

Kolon kanseri öncülleri adenom içeren polipler olarak kabul edilmektedir. Saptanan adenomatöz poliplerin çıkarılmasından sonra ve tedavi edilen kolon kanseri hastalarının düzenli aralıklarla kolonoskopi kontrolleri yapılmalıdır.

50 yaşında ve sonraki her 10 yılda bir ek bir risk faktörü olmayan sağlıklı kişilerde kolon kanseri taraması için kolonoskopi yapılmalıdır. Ailesinde kolon kanseri veya adenomatöz polip olan bireylerin kolon kanseri taraması için kolonoskopi incelemesi daha erken yaşlarda başlatılmalı ve daha sık aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Kolon kanseri için taramanızı yaptırın. Gastroenteroloji doktorunuzla görüşün.

Bu makale 5 Nisan 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Doç. Dr. Mehmet ÇELİKBİLEK,Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 2002 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapmıştır. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalında Gastroenteroloji eğitimini tamamladıktan sonra Bozok Üniversitesi’nde akademik hayatına öğretim üyesi olarak devam etti. Bu dönemde Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Endoskopi ünitesini kurdu. İç hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı kurucu başkanlığını 2016 yılına kadar devam ettirdi. Çok sayıda kurs ve toplantıya katıldı. Uluslararası ve ulusal dergiler, kitaplar ve konferanslarda 100’ün üzerinde makalesi ve bildirisi yayınlandı. Yayınlarına 250’nin üzerind ...

Etiketler
Kolon kanseri belirtileri
Doç. Dr. Mehmet Çelikbilek
Doç. Dr. Mehmet Çelikbilek
Ankara - Dahiliye - İç Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube