Kasa invazif olmayan mesane kanseri

Kasa invaziv olmayan mesane kanserinde tedavi sürecini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. ➡️ Sigara bırakılmalı ➡️ Mesane kanseri ile tecrübesi yüksek merkezlerde veya hekimlerde tedavi ve takip olunmalı. ➡️ Takipler aksatılmamalı ➡️ Yüksek risk grubunda BCG aşı tedavisi ihmal edilmemeli

Kasa invazif olmayan mesane kanseri

Kasa invazif olmayan Mesane Kanseri

 

Mesane kanseri erkeklerde en sık görülen yedinci, kadınlarda ise en sık görülen onbirinci kanserdir. En sık nedeni sigara kullanımıdır. İlk tanıda transüretral yolla mesane tümör rezeksiyonu ameliyatı yapılır. Patoloji sonucuna göre evresi belirlenir.

 

Mesane kanserlerinin ilk tanı anında %75’i kasa invaziv olmayan gruptadır. Bu hastaların yüksek riskli grupta olanları ek tedavi almazlar ise tekrarlama ve kasa invaziv hale gelme riskleri vardır. Bu nedenle yüksek riskli mesane kanserinin sadece TUR yöntemi ile kazınması ameliyatı yeterli değildir. İdrar kesesi içerisine BCG (Bacillus Calmette- Guerin) aşısı belirli aralıklarla verilerek tekrarlam ve ilerleme riski azaltılır. Ayrıca ilk iki yıl, üç ayda bir sistoskopi yapılarak mesane kontrol edilir. Sonrasındaki üç yıl kontroller altı ayda bir yapılır. 5. Yıldan sonra yoldaştan kontrollere devam edilir.

 

Kasa invaziv olmayan mesane kanserinde tedavi sürecini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 

➡️ Sigara bırakılmalı

 

➡️ Mesane kanseri ile tecrübesi yüksek merkezlerde veya hekimlerde tedavi ve takip olunmalı.

 

➡️ Takipler aksatılmamalı

 

➡️ Yüksek risk grubunda BCG aşı tedavisi ihmal edilmemeli

Bu makale 5 Ekim 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Prof.Dr. Mehmet Fatih Akbulut, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak hizmet vermektedir. 1997 senesinde Konya Meram Fen Lisesi, 2004 senesinde İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 2010 senesinde İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda ihtisasını bitirdi. 2008 senesinde Laparoskopik, Robotik ve Endoürolojik Cerrahi öğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda bulundu. 2010-2013 senelerinde Silivri Devlet Hastanesi’nde mecburi görevini tamamladı. 2013-2017 senelerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başasistan olarak görev aldı. 2017 senesinde Doçentlik unvanı aldı. 2022 yılında Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabil Dalı'nda Profesörlük kadrosuna atandı. Prof.Dr. Mehmet Fatih Akbulut, Üriner Sistem Kan ...

Etiketler
Mesane kanserleri
Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut
Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube