~~~~Koroner anjiyografi

Koroner arter hastalığı tesşhis etmede tanısını koymada dışlamada ve tedaviye karar vermede altın standart tanı yöntemi Koroner anjiografidir.Koroner işlemine ilişkin yöntemler önemli ölçüde iyileşmiş ve bunun sonucunda komplikasyon oranları azalarak, hastaların hızla ayağa kaldırılmaları mümkün olmuştur. Bu, özellikle radyal arter yoluyla Koroner anjio uygulanması durumunda geçerlidir. Rutin femoral tanısal kateterizasyonun başlıca komplikasyonlarının da oldukça düşüktür.

~~Pozitron emisyon tomografisi (PET) ile yapılan MPG; görüntü kalitesi, yorumlama kesinliği ve tanısal doğruluk bakımından SPECT görüntülemesinden üstündür. Ancak, SPECT tarayıcıları ve görüntülemede kullanılan radyoaktif işaretleyicileri, PET tarayıcıları ve pozitron-emisyonlu işaretleyicilerinden (örn. Rb, N-ammonia) daha yaygın ve ucuzdur. Bu nedenle diğer stres görüntüleme tekniklerine göre, KAH tanısında PET daha az sıklıkta kullanılmaktadır.~~Pozitron emisyon tomografisi (PET) ile yapılan MPG; görüntü kalitesi, yorumlama kesinliği ve tanısal doğruluk bakımından SPECT görüntülemesinden üstündür. Ancak, SPECT tarayıcıları ve görüntülemede kullanılan radyoaktif işaretleyicileri, PET tarayıcıları ve pozitron-emisyonlu işaretleyicilerinden (örn. Rb, N-ammonia) daha yaygın ve ucuzdur. Bu nedenle diğer stres görüntüleme tekniklerine göre, KAH tanısında PET daha az sıklıkta kullanılmaktadır.~~Miyokart perfüzyon sintigrafisi (tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografisi).

Teknesyum-99m (99mTc) radyofarmasötiği, semptomla-sınırlı bisiklet ergometrisi veya treadmill egzersiz testiyle yapılan tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografide (SPECT) en sık kullanılan işaretleyicidir Talyum 201 (201Tl) daha fazla radyasyon yayar ve günümüzde daha az kullanılmaktadır. Yeni SPECT kameraları radyasyonu ve/veya görüntü elde etme süresini anlamlı olarak azaltmaktadır. Kullanılan radyofarmasötik veya kamera ne olursa olsun, SPECT perfüzyon sintigrafisi, göreceli bölgesel kan akımını yansıtan bölgesel işaretleyici tutulumunu görüntülemek için uygulanır~~En önemlisi teşhis etmektir. Göğüs ağrısı tanısının kilit taşı dikkatli bir öykü almaktır. Olguların çoğunda, sadece öykü ile tatminkâr bir tanı elde etmek mümkündür, buna karşılık tanıyı doğrulamak, diğer tanıları dışlamak ve altta yatan hastalığın ciddiyetini değerlendirmek için sıklıkla fizik muayene ek olarak nesnel ileri tetkikler gerekir. Koroner kalp hastalığı’dan şüphelenilen hastalarda temel (birinci basamak) tetkikler; standart biyokimyasal laboratuvar testleri, istirahat EKG’si, muhtemelen ambulatuar EKG izlemi, istirahat ekokardiyografisi ve seçilmiş hastalarda, göğüs röntgenini içerir.

Egzersiz testi

İkinci basmakta non invaziv kolay uygulanabilen yöntemle başlanır. Egzersiz EKG testi basit ve yaygın olarak kullanılabilir olması nedeniyle, 12-derivasyonlu EKG izlemi ile yapılan treadmill veya bisikletle egzersiz testi şüphelenilen hastalarda kullanışlı bir seçenektir. Sonra ihtiyaç duyulursa SPECT,talyum sintigrafisi,bayan tercih edilir.PET,BT çok kesitli tomografi.En son en kesin altın standart tanı yöntemi koroner anjiografidir.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!