İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve titanyumdan yapılan yapay diş köküdür. Halk arasında çakma diş, vidalı diş olarak da bilinmektedir.

Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından oldukça başarılı sonuçlar verebilen konforlu bir tedavi şeklidir. Hem sabit, hem de hareketli protez implant dişler sizin gülerken, çiğnerken, konuşurken hiç bir endişe duymadan hayatınızı yaşamanızı sağlamaktadır.

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Normalde sabit bir köprü yapılırken, boşluğa komşu iki diş de kesilmek zorundadır. İmplantlar sadece çekim boşluklarına yapılır ve yan iki dişe hiç dokunulmaz. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür.

Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez. Tıp ve diş hekimliği dünyasında diş implantlarının kansere neden olduğunu gösteren örnek yoktur.
İmplant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant yerleştirilmesi düşünülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Varolan kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş limiti yoktur ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmemektedir.

İmplantların başarısı için genel sağlığın iyi olması, yani yeterli “iyileşme potansiyeli” olması, doğru teşhis konulması ve implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, çok fazla sigara içilmesi ve aşırı alkol kullanılması başarıyı olumsuz etkileyecektir. Yukarıdaki faktörlere bağlı olarak implant başarısı %90-100 arasında değişebilir.

İmplantın kullanıldığı durumları birkaç madde de özetleyecek olursak:

1. Dişsiz alt ve üst çenelerde; aşırı kemik erimesi sonucunda hastanın protezini kullanamadığı durumlarda. Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu tip hastalarda implant tedavisi bu tip şikayetlerini ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

2. Büyük azı dişlerin kaybında, arka bölge dişsiz sonlanıyorsa; hastalara takılıp çıkarılabilen bir parsiyel protez yerine, yerleştirilecek birkaç implant ile sabit bir köprü yapılabilir.

3. Tek bir dişin kaybı durumunda; kaybolan dişin her iki yanındaki dişler korunarak, bu diş yerine tek bir implant yerleştirilebilir.

4. Uzun dişsiz boşluklarda; sabit bir köprü yapıldığında köprü gövdesinin uzun olması sorun yaratacağından, dişsiz bölgeye uygulanacak bir ya da birkaç implant ile yapılacak olan köprünün desteği ve dayanıklılığı arttırılabilir.

Protez implant üzerine yerleştirildiğinde topuz tutucular sayesinde sıkıca tutturulur. Konuşma, çiğneme ve gülme gibi hareketlerde kesinlikle çıkma riski yoktur. Tedavi seçeneği hastanın kendi kişisel durumuna bağlıdır.

Bazı bedensel rahatsızlıklar veya engeller nedeniyle implant yapılması sakıncalı olabilir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

Bazı kalp rahatsızlıkları
Kan pıhtılaşma sorunları
Romatizmal hastalıklar
Aşırı düşkün olmak ve benzeri durumlar.
Diyabet (şeker hastalığı); kontrol altında olmayan ve diyabetin düzenli seyretmediği durumlar
Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması, yetersiz veya anatomik olarak riskli olması.
Hastanın cerrahi işlemlere yatkın olmaması (aşırı korku, endişe)
Hastanın implant sonrası oral hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlar.
Çok uzun yıllar kortizon almış ve halen almaya devam edenler .
Hipertansiyon hastaları; tansiyon kontrol altında değilse cerrahi işlem yapılamaz

Bu tip hastalarda implant yapımına karar verebilmek için tıp doktoruyla kombine bir çalışmayı gerektirmektedir.

İmplant tedavileri iki aşamadan oluşur. Cerrahi aşaması ve üst yapı aşaması. Cerrahi işlemin süresi yerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında değişebilir. İmplantlar cerrahi yöntemiyle yerleştirildikten sonra ortalama 2 ila 6 ay beklenir. Bu bekleme süresi “osteointegrasyon” denilen implantın çene kemiğiyle biyolojik olarak kaynaşması için gerekli olan süredir. Bu süre geçtikten sonra, ikinci aşama olan üst yapı aşaması ise ortalama bir haftada tamamlanır.

Operasyon lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir. Operasyondan sonra herhangi diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir.

implantlar üzerine yapılacak protezler vak'anın özelliğine göre değişik tipte olabilir. Yani bunlar kolayca temizlenmesi amacı ile hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi ancak dişhekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de planlanabilir. Her iki planlamanın da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ve sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedavinize başlamadan önce size anlatacaktır.

İmplant uygulamaları bir dizi karmaşık ve uzun süreli işlemleri gerektirir. Dolayısıyla rutin diş hekimi hizmetlerinden daha yüksek bir harcama gerektirirler. Kullanılan tüm malzemenin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek teknolojiye gereksinim duyulması tedavinin fiyatını belirlemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle döviz kurlarında gözlenen artışlar da tedavinin maliyetini olumsuz etkilemektedir.

Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiç bir şey için garanti vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde aynı durum geçerlidir.

İmplantın başarısındaki hastanın rolü çok önemlidir. Ağız bakımını iyi yapmayan bir hastada doğal dişlerinin ve dişetlerinin sağlığı nasıl tehlikeye düşecekse aynı şeyler implantlar içinde söz konusu olacaktır. Bu nedenle, şu anda dünya diş hekimliğinin en modern uygulaması olan implant tedavisini yaptıran hasta, kendi sağlığı ve başarının daha uzun süreli olması için, ağız bakımına da özen göstermelidir.

Uygulanan implantın başarılı olduğundan söz edilebilmesi için, üzerine yük geldiği zaman vereceği cevap önemlidir. Yani bir implantın başarısı, üzerine protez yapıldıktan sonra takip edilmeye başlanmalıdır. Genelde implantın başarılı sayılması için beklenmesi gereken süre protez yapıldıktan sonraki ilk bir yıldır. Bu da, implant üzeri protez yapımının önemini ortaya koymaktadır. Protez titizlikle planlanmalı ve yapılmalı, kemik içerisindeki implantın üzerine aşırı yük getirecek planlamalardan kaçınılmalı ve protezin yüksekliği dikkatle gözden geçirilmelidir.

Klinik başarısızlık oranı tüm dünyada % 5 ve %10 arasındadır. İmplant etrafında kemik oluşmaması sonucunda, implantlar oynuyorsa çıkarılmaları diş çekimi kadar basittir. Eğer implantın etrafı kemikle tam olarak dolmadıysa, fakat implant oynamıyorsa, özel bir alet yardımıyla kolaylıkla çıkarılabilir. İmplantlar çıkarıldıktan sonra yerleri bir diş çekiminden sonraki yaranın iyileşmesi gibi kapanmaktadır. Bu arada implantların yerleştirildiği operasyon sonrası hafif bir ağrı, yüzde şişlik, yanak ve boyunda morarmaların olması da normaldir.

implantın ömrü bir çok etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı bunların ikisidir. Sonuçta implantlar sorun çıkmadığı takdirde bir ömür boyu da kullanılabilirler.


Konya Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!