GENİTAL SİĞİL ( KONDİLOM )
Kondilom etkeni HPV virüsleri (HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS) olan cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalıktır. Genital siğiller en çok HPV 6 ve HPV 11 ile ortaya çıkar. Hastalık enfekte kişiyle teması takiben 3 hafta ile 8 ay kadar sonra ortaya çıkabilir. HPV bulaştıktan sonra vücutta gizli kalabilir ve siğiller çıkmayabilir. Kadınlarda daha sık görülmektedir.
Siğiller sıcak ve nemli bölgeleri özellikle tercih eder. Erkeklerde penis ve kasık, kadınlarda ise vajina içi ve vulva da her iki cinste de anüs çevresinde gözlenebilirler. Siğillerin çapları 1-2 mm'den 5-6 cm'e kadar değişebilmektedir. Sayıları birkaç taneden birkaç yüze kadar değişebilir. Yumuşak, nemli, deri renginde veya kahvengi olarak gözlenirler. Lezyonlar kümeler halinde yayılma eğilimindedir. Genellikle herhangi bir şikayet oluşturmadıklarından hastalar hekime başvurmakta gecikebilirler. Çoğu kez et beni sanılmaktadırlar. Günümüzde HPV infeksiyonlarının genital kanserlerle ilişkisi kesinleşmiştir. Özellikle kadınlarda
Serviks Prekanseröz Lezyonlar (CIN) (kanser öncüsü lezyonlar) ve Serviks kanseri (rahim boynu veya ağzı kanseri) ve sünnetsiz erkeklerde ise penis kanseri yapabilmektedir. Bu yüzden tüm genital HPV infeksiyonları tedavi ve takip gerektirir.
Kadınlarda mutlaka Pap smear (
Smear (Rahim ağzı kanser tarama) testi ) takibi yapılmalıdır. Tekrar eden makat çevresi siğillerinde rektoskopi gereklidir. Kondilom olan hastalarda diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar araştırılmalıdır.
Tedavi sonrası tekrar hastalık tekrar edebilir. Ancak zaman içersinde tekrar etme olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden tedavi sonrası kontroller önemlidir. Tekrar eden hastalarda gözle görülemeyen HPV'li alanları tespit için %5 asetik asit testi yapılır. Test sonrası beyazlayan alanlar tedavi edilir.
GENİTAL SİĞİL (KONDİLOM) TEDAVİSİ
Elektrokoter
Kryoterapi ( eksi 200 derece likid azot ile)
Podophyllum ( sürme şeklinde %25 Podophyllum ile muayenehanelerde uygulama, % 0.5 Podophyllum evde uygulama)
TCA ( triklor asetik asit)
İmiquimod krem
CO2 ( karbondioksit) lazer
% 5'lik 5- flluorouracil

İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!