Gebelikte vitamin ve mineral takviyesi (vitamin and mineral supplementation in pregnancy)

Gebelikte vitamin ve mineral takviyesi (vitamin and mineral supplementation in pregnancy)

Gebelikte Vitamin ve Mineral Takviyesi

Vitamin and Mineral Supplementation in Pregnancy

Gebelikte bebeğin gereksinimleri nedeniyle, annenin alması gereken vitamin ve mineral miktarı artmaktadır.

Due to needs of the baby, the amounts of vitamins and minerals the mother needs to take increase in pregnancy.

Vitamin ve minerallerin yararları nelerdir?

What are the benefits of vitamins and minerals?

Vitamin ve mineraller vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyüme ve gelişmede önemli rol oynamaktadır. Gebelikte bebeğin gereksinimleri nedeniyle, annenin alması gereken vitamin ve mineral miktarı artmaktadır. Gereksinimler yeterli oranda karşılanmadığı durumda hem anne ve hem bebeğin sağlığı olumsuz etkilenmektedir.

The vitamins and minerals play a significant role in body functions, growth, and development. Due to needs of the baby, the amounts of vitamins and minerals the mother needs to take increase in pregnancy. If such needs are not met sufficiently, the health of both the mother and the baby is affected negatively.

Gebelikte vitamin ve mineral takviyesi almalı mıyım?

Should I take vitamin and mineral supplements in pregnancy?

İçeriğinde sebze, meyve, yağsız kırmızı et, beyaz et ( kümes hayvanları ve balık), fermente süt ürünleri, baklagiller ve tahıl grubu bulunan sağlıklı bir diyet uyguladığınızda; ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri beslenmeyle doğal yoldan alabilirsiniz. Ancak ülkemizde folik asit, D vitamini ve iyot eksikliği sık görülmektedir. Bu durumda vitamin ve mineral takviyesi kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.

When you are on a healthy diet that includes vegetables, fruits, lean red meat, white meat (poultry and fish), fermented dairy products, legumes, and grains, you can take the vitamins and minerals you need naturally through nutrition. However, the lack of folic acid, vitamin D, and iodine is frequent issue in our country. In that case, the use of vitamin and mineral supplements becomes vitally important.

Vitamin ve mineral takviyesine ne zaman başlamalıyım?

When should I begin to take vitamin and mineral supplements?

İdeal olarak, gebelik planlayan her kadında anne ve çocuk sağlığını optimize etmek için diyet değişiklikleri, vitamin ve mineral desteği gebe kalmadan önce başlanmalıdır. Beslenme değerlendirmesi ve danışmanlık hamilelik boyunca ve emzirme döneminde devam etmelidir.

Ideally, each woman planning pregnancy should begin to change her diet and take vitamin and mineral supplements before becoming pregnant to optimize mother and child health. The nutritional evaluation and consultancy must be continued during pregnancy and breastfeeding.

Folik asit

Folic Acid

Folik asit B vitaminlerinden biridir ve anne karnındaki bebeğin spina bifida (bebeğin omurgası ve omuriliğinin rahim içinde düzgün şekilde gelişmemesi ve omurgada bir boşluk oluşması) riskini önlemektedir. Folik asit takviyesi almak ayrıca bebeğin doğduktan sonrası olası kalp hastalıkları ve beyin tümörü gelişim riskini azaltmaktadır.

Önerilen günlük doz 400 mikrogramdır (mcg). İdeal olarak, gebelik planlanan dönemde folik asit almaya başlanmalı ve 13. gebelik haftasına ulaşıncaya kadar kullanıma devam edilmelidir.

Folic acid is one of the B vitamins and prevents the spina bifida (gap in the spine occurring when the baby's spine and spinal cord do not form fully in the uterus) risk for the fetus. Taking folic acid supplement also reduces the risk of potential postnatal heart diseases and brain tumor development for the baby.

The suggested daily dose is 400 microgram (mcg). Ideally, it is necessary to start taking folic acid in the period when pregnancy is planned and continue to take it until the 13th week of pregnancy.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışarak daha yüksek doz (günlük 5 mg) folik asit almanız tavsiye edilebilir:

In the following cases, your doctor may advise you to take a higher dose (5 mg daily) folic acid:

Daha önce spina bifidadan etkilenen bir hamilelik geçirildiyse,

Siz veya eşiniz spina bifidaya sahipseniz,

Epilepsi (sara hastalığı) için belirli ilaçlar alıyorsanız,

Çölyak hastalığınız (ince bağırsağın, Gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir) veya diyabetiniz varsa,

Vücut kitle indeksiniz 30 veya daha fazla ise (obezite),

Orak hücreli anemisi (hemoglobinin anormalliği sonucu alyuvarların orak şeklini almasıyla oluşan kan hastalığı) veya talasemi hastalığınız (kalıtsal bir kan hastalığı) var ise…

Previous pregnancy that included spina bifida,

If you or your husband has spina bifida,

If you take certain medicines for epilepsy,

If you have celiac disease (lifelong chronic intestinal allergy to gluten) or diabetes,

If your body mass index is 30 or above (obesity),

If you have sickle cell anemia (the blood disease in which the red blood cells are shaped like sickle as a result of hemoglobin abnormality) or thalassemia disease (a genetic blood disease)…

D vitamini

Vitamin D

D Vitamini herkes için vazgeçilmez bir vitaminidir. Yeterli gün ışığı alamamak ya da yapısal olarak D vitamini rezervlerinin düşük olması ile çoğu kişide D vitamin eksikliği görülebilmektedir. Gebelik döneminde D vitamini takviyesi almak annenin bütüncül sağlığı ve bebeğin sağlıklı gelişimi ile bebeğin sağlıklı doğumu ve bebeğin sağlıklı büyümesi için elzemdir. Yeterli D vitamini takviyesiyle bebeklik ve çocukluk döneminde olası raşitizm riski azaltılabilir. Ülkemizde yaygın D vitamini eksikliği görülmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı her gebeye 12. haftadan sonra ve emzirme döneminde de 1200 IU D vitamini önermektedir.

Vitamin D is an indispensable vitamin for everybody. Many people may have vitamin D deficiency for reasons such as failure to take sufficient sunlight or structurally low vitamin D reserves. Taking vitamin D supplement in the pregnancy period is essential for the mother's holistic health and baby's healthy development as well as healthy birth and growth of the baby. With the sufficient vitamin D supplementation, the potential risk of rickets in the babyhood and childhood periods can be decreased. Since vitamin D deficiency is widespread in our country, the Ministry of Health suggests each pregnant woman 1200 IU vitamin D after the week 12 and also in the breastfeeding period.

İyot

Iodine

İyot eksikliği, anne ve bebekte hipotiroidi hastalığı için potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hem hamile hem de emziren kadınlar için iyotlu tuz kullanımı ve 250 mcg iyot alımını önermektedir. İyotlu tuzlar cam bir kavanozda, güneş ışığına direkt maruz kalmadan saklanmalıdır.

The iodine deficiency constitutes a potential risk of hypothyroidism in the mother and the baby. The World Health Organization (WHO) suggests both pregnant women and breastfeeding women take iodized salt and take 250 mcg iodine. The iodized salt must be stored in a glass jar away from direct sunlight.

Kolin

Choline

Kolin, anneden fetüse (anne karnındaki bebek) yüksek oranda taşınan bir B vitamin türüdür. Yeterli kolin alımı, merkezi sinir sisteminin gelişimi için çok önemlidir. Bebeklerde bilişsel işlev (bilinç, bellek, algılama, soyut düşünce, yargılama gibi zekâ ve yönetici işlevleri) üzerinde olumlu bir etki göstermektedir. Yumurta, et, balık ve süt ürünleri, Meksika fasulyesi, Brüksel lahanası, brokoli ve ıspanak iyi kolin kaynaklarıdır.

Choline is a type of vitamin B that is transferred in high amounts from the mother to the fetus. The adequate intake of choline is very important for the development of central nervous system. It has positive impact on the babies' cognitive function (intelligence and management functions such as consciousness, memory, perception, abstract thought, judgment) development. Egg, meat, fish, dairy products, kidney bean, Brussels sprout, broccoli, and spinach are good sources of choline.

Demir

Iron

Demir vücudumuz tarafından kırmızı kan hücrelerinde organlara ve dokulara oksijen taşıyan bir madde üretmek için kullanılır. Gebelik döneminde fetüsün (anne karnındaki bebek) oksijen ihtiyacını karşılamak için artan kan yapımı ile beraber demir ihtiyacı da normalin iki katı kadar artmaktadır. Demir eksikliğinde anemi görülebilir ve buna bağlı olarak gebelik kayıpları yani düşükler, erken doğum, doğum sonrası kanama, fetusta gelişime geriliği görülebilir. İleri derecede demir eksiklikleri anne ölümlerine de sebep olabilir. Günlük Demir takviyesi ihtiyacı 27mg’dır. Yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, balık, kuru fasulye ve bezelye iyi birer demir kaynağıdır. Demir bakımından zengin gıdalar, turunçgiller ve domates gibi C vitamini açısından zengin gıdalar ile tüketilirse, demir daha iyi emilmektedir. Özellikle et grubu ile birlikte yoğurt gibi süt ürünleri tüketilmemelidir. Süt ve ürünleri demir emilimini azaltmaktadır.

Our body uses iron to produce a substance in the red blood cells, which carries oxygen to organs and tissues. Simultaneously with the blood production increased in the pregnancy period to meet the oxygen need of the fetus, the need for iron doubles. In case of iron deficiency, anemia, and in connection with the anemia, miscarriage, premature birth, postpartum hemorrhage, and fetal underdevelopment can be observed. Severe cases of iron deficiency may also cause maternal deaths. The daily need for iron supplementation is 27 mg. Lean red meat, poultry, fish, dry bean, and green pea are good iron sources. If the iron-rich foods are consumed together with the vitamin C-rich foods like citrus and tomato, the iron is absorbed better. The dairy products like yogurt must not be consumed together with meat products. Milk and dairy products reduce iron absorption.

Kalsiyum

Calcium

Kalsiyum, fetüsün kemik ve diş yapısını oluşturmaktadır. 19 yaş ve üstü hamile kadınlar da dahil olmak üzere tüm kadınlar günde 1.000 mg kalsiyum almalıdır. Annenin kalsiyumu gıdalarla alması önerilmektedir. Yağsız süt, kefir, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri iyi birer kalsiyum kaynaklarıdır. Süt ürünlerini sindirmekte zorlanıyorsanız brokoli ve koyu yapraklı yeşilliklerden kalsiyum alabilirsiniz.

Calcium constitutes the bone and dental structures of the fetus. Including also the pregnant women at the age of 19 and above, all women must take 1,000 mg calcium a day. It is suggested that the mother takes calcium with foods. The dairy products like skimmed milk, kephir, cheese, and yogurt are good calcium sources. If you have difficulty in digesting the dairy products, you can take calcium from broccoli and dark green leafy vegetables.

Omega-3

Omega-3

Omega-3 yağ asitleri, birçok balık türünde doğal olarak bulunan bir yağ türüdür. Fetüsun beyin gelişimi için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Omega-3 yağ asitlerinden en fazla faydayı elde etmek için, kadınlar gebe kalmadan, gebelikte ve emzirirken haftada en az iki porsiyon balık yemelidir. Gebe kadınların balık tüketmesi mümkün değilse en az 200-300 mg, EPA/ DHA oranı 3/2 olan, trigliserid formda omega-3 yağ asidi takviyesi alması önerilir.

The Omega-3 fatty acids constitute a fat type that exists naturally in numerous species of fish. They play a significantly important role in the development of the fetus' brain. In order to obtain the maximum benefit from the Omega-3 fatty acid, the women must eat at least two portions of fish a week before and during pregnancy, and in the breastfeeding period. If the pregnant women are unable to eat fish, they are recommended taking minimum 200-300 mg Omega-3 fatty acid supplement in triglyceride form at 3/2 EPA/DHA ratio.

K vitamini

Vitamin K

Kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşması için K vitamini gereklidir. Yeni doğan bebeklerin K vitamini seviyeleri düşük olduğundan kanama riskleri olur. Bunu önlemek için doğumdan sonra bebeğinize K vitamini yapılacaktır. Bebeğinizin özellikle kanama riski altında olduğu düşünülmedikçe hamilelik sırasında K vitamini takviyesi almanıza gerek yoktur.

Vitamin K is necessary for normal blood coagulation. Since their vitamin K levels are too low, the newborn babies are at the risk of bleeding. In order to prevent this, your baby will be given vitamin K after the birth. If it is not specifically considered that your baby is at the risk of bleeding, you do not need to take vitamin K supplements during pregnancy.

A vitamini

Vitamin A

A vitamini fazlalığı fetüsün sinir sisteminin gelişimine zarar verebilir. Bu yüzden gebelik sırasında 700 mikrogramdan fazla A vitamini içeren takviyelerden kaçınılmalıdır. Ayrıca A vitamini seviyelerinin yüksek olduğu karaciğer ve karaciğer ürünleri içeren yiyecekleri tüketmemek gerekir.

Excessive vitamin A might damage the nervous system development of the fetus. Therefore, it is necessary to avoid the supplements that include more than 700 microgram of vitamin A during pregnancy. Besides, it is necessary not to consume liver and the foods that include liver products in which the vitamin A levels are high.

E Vitamini

Vitamin E

Antioksidan özelliklere sahip E vitamini yağlar, et, yumurta ve yapraklı sebzeler de dahil olmak üzere çeşitli gıdalarda bulunur. Diyetteki E vitamini bolluğu nedeniyle eksikliğinin görülmesi nadirdir. Ancak kolestatik karaciğer hastalığı, pankreas yetmezliği, yağ emilim bozukluğu hastalıkları ve beslenme bozuklukları gibi durumlarda E vitamini eksikliği görülebilir. E vitamini eksikliğine neden olan bir durum yoksa hamileliğinizde E vitamini takviyesi almanıza gerek yoktur.

The vitamin E that has antioxidant features is available in various foods including fats and oils, meat, egg, and leafy vegetables. It is a rare thing to observe vitamin E deficiency due to its abundance in the diet. However, in cases such as cholestatic liver disease, pancreatic insufficiency, fat absorption disorders, and nutrition disorders, vitamin E deficiency can be observed. If there is not any condition that causes vitamin E deficiency, you do not need to take vitamin E supplements during your pregnancy.

B vitamini takviyeleri (folik asit hariç)

Vitamin B Supplements (except folic acid)

B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 vitamini olmak üzere toplamda 8 temel B vitamini çeşidi vardır. Eksikliğinde halsizlik, yorgunluk, unutkanlık ve kansızlık görülebilir. Gebelikte B12 vitaminine diğer B grubu vitaminlerden daha fazla ihtiyaç artmasından dolayı B12 vitamin eksikliği yaygındır. B12 eksikliği hem erken doğum hem de düşük doğum ağırlıklı bebek doğumu ile ilişkilidir. Önemli bir B grubu vitamini olan piridoksin (B6 vitamini) ise gebeliğinizin erken dönemlerinde bulantı-kusma şikayetlerinizi azaltmaya yardımcı olmaktadır.

There are 8 types of vitamin B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. In case of its deficiency, weakness, fatigue, forgetfulness, and anemia can be observed. Since the need for the vitamin B12 increases more than need for the other group B vitamins during pregnancy, the vitamin B12 deficiency is widespread. The vitamin B12 deficiency is associated with both the premature births and the births with low birth weight. Pyridoxine (vitamin B6) that is an important group B vitamin helps to reduce your nausea-vomiting complaints in the early periods of your pregnancy.

Hamile ve emziren kadınlar için tavsiye edilen Diyet Referans Alımı (DRA) ve tolere edilebilir Üst Limitler (ÜL)

 

DRA

Hamile ve emziren kadınlar için ÜL

Hamile kadınlar için

Emziren kadınlar için

Yağda eriyen vitaminler

A vitamini

770 mcg

1300 mcg

3000 mcg

D vitamini

600 IU (15mcg)

600 IU (15 mcg)

4000 IU (100 mcg)

E vitamini

15 mg

19 mg

1000 mg

K vitamini

90 mcg

90 mcg

Yeterli veri yok

Suda eriyen vitaminler

C vitamini

85 mg

120 mg

2000 mg

Tiamin

1.4 mg

1.4 mg

Yeterli veri yok

Riboflavin

1.4 mg

1.6 mg

Yeterli veri yok

Niasin

18 mg

17 mg

35 mg

B6 vitamini

1.9 mg

2 mg

100 mg

Folik asit

600 mcg

500 mcg

1000 mcg

B12 vitamini

2.6 mcg

2.8 mcg

Yeterli veri yok

Mineraller

Kalsiyum

1000 mg

1000 mg

2500 mg

Fosfor

700 mg

700 mg

4000 mg

Demir

27 mg

9 mg

45 mg

Çinko

11 mg

12 mg

40 mg

iyot

220 mg

290 mcg

1100 mcg

selenyum

60 mg

70 mcg

400 mcg

The recommended Dietary Reference Intakes (DRI) and the tolerable Upper Intake Levels (UL) for pregnant women and breastfeeding women

 

DRI

UL for pregnant and breastfeeding women

For pregnant women

For breastfeeding women

Fat-soluble vitamins

Vitamin A

770 mcg

1300 mcg

3000 mcg

Vitamin D

600 IU (15mcg)

600 IU (15 mcg)

4000 IU (100 mcg)

Vitamin E

15 mg

19 mg

1000 mg

Vitamin K

90 mcg

90 mcg

No sufficient data

Water-soluble vitamins

Vitamin C

85 mg

120 mg

2000 mg

Thiamine

1.4 mg

1.4 mg

No sufficient data

Riboflavin

1.4 mg

1.6 mg

No sufficient data

Niacin

18 mg

17 mg

35 mg

Vitamin B6

1.9 mg

2 mg

100 mg

Folic acid

600 mcg

500 mcg

1000 mcg

Vitamin B12

2.6 mcg

2.8 mcg

No sufficient data

Minerals

Calcium

1000 mg

1000 mg

2500 mg

Phosphor

700 mg

700 mg

4000 mg

Iron

27 mg

9 mg

45 mg

Zinc

11 mg

12 mg

40 mg

Iodine

220 mg

290 mcg

1100 mcg

Selenium

60 mg

70 mcg

400 mcg

 

Bu makale 3 Eylül 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Doç. Dr. Ozan Doğan, Lise eğitimini Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi’nde başarıyla tamamladıktan sonra 2007 yılında lisans öğrenimini Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden tamamlayarak Tıp Doktoru unvanını almıştır. İhtisasını ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde yapmış olup ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’’ alanındaki ‘‘Ovulasyonlu ve Ovulasyonsuz Hastaların Ovaryan, Endometrial ve Uterin Kan Akımlarının Değerlendirilmesi’’ tez çalışması ile tamamlayarak Uzman Doktor unvanını almıştır. Devlet Hizmet Yükümlülüğü'nü 2016-2017 yıllarında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde Uzman Doktor olarak yerine getirmiştir. Görev süresi boyunca Ürojinekoloji ve Genital Estetik/Kozmetik Cerrahi gibi ileri derecede deneyim gerektiren ameliyatlar ile büyük ...

Doç. Dr. Ozan Doğan
Doç. Dr. Ozan Doğan
İstanbul - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube