Endoskopi:

Ucunda ışıklı kamera olan kıvrılabilen bir alet yardımı ile içi boşluklu organların görüntülenmesi işlemine endoskopi denir. Ağızdan girmek suretiyle yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının incelenmesine gastroskopi, kalın bağırsak ve ince bağırsağın bir kısmının incelenmesine ise kolonoskopi adını veriyoruz.

Gastroskopi; günümüzde yemek borusu; mide ve oniki parmak bağırsağının hastalıklarının teşhisinde en hassas yöntem olarak kullanılmaktadır. Endoskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi tedavi amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Endoskopi hazırlığı nasıl olmalıdır;

İşlemden yaklaşık 7- 8 saat öncesinden başlanarak hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.

İyi bir muayene ve ayrıntılı bir anamnezden sonra gastroskopi yapılması planlanan hastaların yandaş hastalıkları ve kullandığı ilaçlar da sorgulanmalıdır. Bazı ilaçların işlemden önce bir süre kesilmesi gerekmektedir.

Kime yapılmalı:

Dünta sağlık örgütü 45 yaşından sonra şikayet olsun olmasın tüm hastalara bir kez gastroskopi yapılmasını öneriyor. Kolonoskopi de ise yaş 50 olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra;

Yutma güçlüğü,

Katı ve sıvı gıdaları yutmada güçlük,

Ağrılı yutma,

Gıda maddelerinin yutulmasında takılma hissi,

Tıbbi tedavi ile geçmeyen ekşime ve yanmalar,

Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı

Tedaviye dirençli kansızlık,

Nedeni bilinmeyen ani ve hızlı kilo kayıpları,

Kahve telvesi şeklinde veya kırmızı kan kusma,

Büyük abdest renginin katran renginde olması,

Ağıza acı su gelmesi,

Sebebi bilinmeyen bulantı ve kusmalar.

Tedavi Amaçlı yapılan Gastroskopik girişimler

1-Varis kanamalarının tedavisi

2-Varis dışı mide kanamalarının tedavisi

3-Yemek borusu ve mide darlıklarının genişletilmesi

4-Mide poliplerinin ve erken evre mide tümörlerinin çıkarılması

5-Tıkayıcı yemek borusu ve mide tümörlerinde stent konulması işlemleri

6- En sık yapılan işlemlerden bir tanesi de beslenme amacıyla mideye tüp konulması (PEG) gibi işlemler başarı ile uygulanabilmektedir


Bursa Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!