Empty sella sendromu, primer ve sekonder olarak iki farklı durumda meydana gelir.

Primer empty sella sendromu

Bu durum sella tursika adı verilen anatomik yapı içerisine beyin zarının taşması sonucu ortaya çıkar. Tekrarlayan beyin omurilik sıvısı (BOS) atımları ya da kitle etkisi buna neden olabilir. Sella denen hipofiz bezinin bulunduğu boşluk genişler ve hipofiz bezi sıkışabilir. Toplumun genelinde görülme oranı % 8–35' dir . Kadınlarda erkeklere oranla 5 kat daha fazla görülür. Bu tür hastaların çoğu orta yaşlı, kilolu ve hipertansiyonu olan kadınlardır. Hipofiz tümörü olan hastalarda daha sık görülür. Hastalar, en sık baş ağrısından yakınırlar. Daha sonra gelen belirtiler ise baş dönmesi, sara nöbetleri, görme bozuklukları, adet düzensizlikleri, göğüslerden süt gelmesi; nadiren de burundan beyin omurilik sıvısı gelişi gözlenebilir. Tanısı, hipofiz hormon profilinde bozulmaların olmasıyla ve beyin MR ile konabilir.

Sekonder empty sella sendromu

Başarılı bir hipofiz tümörü cerrahisi sonrası görme bozukluklarının meydana gelmesidir. Optik kiazmanın (göz sinirinin oluşturduğu anatomik yapı) sella içerisine sarkması nedeniyle meydana gelir.


İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!