Tanı BHCG takibi ve TUUSG ile konur.

Adet gecikmesi olan bir kadında şiddetli abdominal ağrı ve vajinal kanama olması tanı koymaya yardımcı olur.

Burada gebelik, uterus dışında ve sıklıkla fallop tüplerindedir.

Son 30 yılda dış gebelik oranları yaklaşık 2'ye katlamıştır.Tüm gebeliklerin %2'sinde görülür.Tekrarlama riski 35 yaş üzerindeki kadınlarda daha fazladır.

-Daha önceden dış gebelik geçirilmesi

-Geçirilmiş tubal cerrahi

-Spiral kullanımı

-Geçirilmiş Pelvik enfeksiyonlar

-Sigara içilmesi risk artıran faktörlerdir.

Günümüzde rüptüre olmamış dış gebelik durumunda cerrahi yerine metotreksat kullanımı tercih edilmelidir.

Eğer rüptüre olmuş dış gebelik odağı varsa beraberinde rahim içi gebelik eşlik ediyorsa hemodinami bozulmuşsa, ileriki yıllarda tubal faktör nedeniyle IVF planlanıyorsa, medikal tedavi başarısız olmuşsa ve BHCG 75000 mIU/ml ise cerrahi planlamalıdır.

Cerrahi tedavi derken yapılan salpenjektomi olayın tekrarlamasını engellemesi açısından önemlidir.Salpenjektomi eğer yapılabiliyorsa laparoskopik olarak tercih edilmelidir.

Ektopik gebelik cerrahi tedavisi sonrası hemen hemen tüm spontan gebelikler takip eden ilk 18 ay içerisinde olmaktadır.Eğer bu sürede gebelik oluşmaz ve karşı tüpte hasar varsa hasta IVF'e yönlendirilmeli.


Bursa Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!