Ektopik gebelik (dış gebelik) nedir?

Ektopik gebelik (dış gebelik) nedir?

Tanı BHCG takibi ve TUUSG ile konur.

Adet gecikmesi olan bir kadında şiddetli abdominal ağrı ve vajinal kanama olması tanı koymaya yardımcı olur.

Burada gebelik, uterus dışında ve sıklıkla fallop tüplerindedir.

Son 30 yılda dış gebelik oranları yaklaşık 2'ye katlamıştır.Tüm gebeliklerin %2'sinde görülür.Tekrarlama riski 35 yaş üzerindeki kadınlarda daha fazladır.

-Daha önceden dış gebelik geçirilmesi

-Geçirilmiş tubal cerrahi

-Spiral kullanımı

-Geçirilmiş Pelvik enfeksiyonlar

-Sigara içilmesi risk artıran faktörlerdir.

Günümüzde rüptüre olmamış dış gebelik durumunda cerrahi yerine metotreksat kullanımı tercih edilmelidir.

Eğer rüptüre olmuş dış gebelik odağı varsa beraberinde rahim içi gebelik eşlik ediyorsa hemodinami bozulmuşsa, ileriki yıllarda tubal faktör nedeniyle IVF planlanıyorsa, medikal tedavi başarısız olmuşsa ve BHCG 75000 mIU/ml ise cerrahi planlamalıdır.

Cerrahi tedavi derken yapılan salpenjektomi olayın tekrarlamasını engellemesi açısından önemlidir.Salpenjektomi eğer yapılabiliyorsa laparoskopik olarak tercih edilmelidir.

Ektopik gebelik cerrahi tedavisi sonrası hemen hemen tüm spontan gebelikler takip eden ilk 18 ay içerisinde olmaktadır.Eğer bu sürede gebelik oluşmaz ve karşı tüpte hasar varsa hasta IVF'e yönlendirilmeli.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Suat Hazer

Op. Dr. Suat HAZER, lisans öncesi öğrenimlerini İstanbul ve Ankara'da bitirdikten sonra 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1992-1994 yılları arasında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş tabibi olarak görev yapmıştır. İhtisasını ise 1994-1998 yılları arasında yine Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde yapmış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.  Uzmanlık eğitimi sonrasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite yan dal uzmanlığını da almış olan Op. Dr. Suat HAZER, askerlik vazifesini 1999-2009 yılları arasında Bursa Asker Hastanesi'nde, mecburi hizmet yükümlülüğünü ise 2009-2010 yılları arasında ise Etimesgut Asker Hastanesi'nde yerine getirmiştir. Op. Dr. Suat HAZER, mesleki çalışmaların ...

Op. Dr. Suat Hazer
Op. Dr. Suat Hazer
Bursa - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube