En sık rastlanan doğmalık iskelet sistemi bozukluğudur. Asetabulum displazisi, sublüksasyon ve lüksasyon deformitelerinin hepsi aynı isim altında toplanır.

Hastalığın görülme sıklığı yüzde bir dolaylarındadır.

Sözkonusu kalça çıkıklığı kız çocuklarında erkeklere oranla 5-6 kat daha fazla görülür.

Kalça çıkıklığının oluşumunda hormonal genetik ve mekanik faktörlerinin rol oynadığı kabul edilmektedir.

Ülkelere, hatta yörelere göre görülme sıklığı değişir. Kundaklamanın yapıldığı Türkiye ve Kafkasya’da oran yüksek iken çocuklarını sırtında taşıyan Afrika ülkeleri ve Hindistan’da oran düşüktür.

Doğumsal kalça çıkığında erken tanı çok önemlidir. Erken tanı konulmuş olgularda tedavi sonuçları yüz güldürücüdür.

Anne ve babada yeni doğanda kalça çıkığı şüphesi uyandıracak bulguları şöyle sıralayabiliriz:

Çocuğun kız olması, ailede kalça çıkığı bulunması, kalça hareketlerinde kısıtlılık ve tembellik, uyluk ve gluteal kıvrımlarda farklılık. Ancak bunların hiçbiri kesin belirti değildir.

Yenidoğanda tanı muayene bulgularına dayanır. Barlow (kışkırtma testi) pozitifse çıkık veya çıkmaya eğilim var demektir. Direkt grafi her zaman istenileni vermeyebilir. Kalça ultrasonografisi son zamanlarda en önemli yardımcı tetkik metodudur.

Barlow dışındaki diğer muayene bulguları şunlardır;

-Adüksiyon kısıtlılığı,

-Kalçada redüksiyon sırasında ses gelmesi,

-Çıkık tarafta kısalık,

-Çıkık tarafta dışa dönüklük.

İlk üç aydan sonra tanı koymak kolaylaşır. Röntgen oldukça anlamlı bulgular verir. Çıkık kalça dışarıda palpe edilebilir.

Yürüme çağına gelmiş çocukta tanı kolay, ancak tedavi zordur. Tek taraflı çıkıklar topallayarak, çift taraflı çıkıklarda ördekleyerek yürüme olur.

TEDAVİ:

Tedaviye yeni doğanda tanı konulur konulmaz başlanılmadır. Erken tedavinin amacı femur başını asetabuluma santralize ederek eklemin gelişimini sağlamaktır. Femur başının beslenmesini bozmamak için zorlu manipulasyonlardan ve uzun süreli tesbitlerden kaçınılmalıdır.

Yenidoğanda bacakları abdüksiyonda tutacak cihazlar kullanılır. En yaygın kullanım alanı bulmuş cihaz Pavlik bandajıdır.

6.aydan sonra genellikle operatif girişimler ve alçılama ön plana çıkar. 18.aya kadar yumuşak doku ameliyatları yapılırken daha sonra kemiksel ameliyatlara başlanır. Kemiksel ameliyatlar içerisinde en sık uygulananı Salter tekniğidir.

6.ay ve daha yukarısında radikal operasyonlar gerekir. Sonuçlar her zaman başarılı değildir.

Gecikmiş olgulara ülkemizde oldukça sık rastlanılmaktadır. Bununla birlikte kız çocukları ancak genç kızlığa geçişte doktora getirilmekte, ne yazık ki bu durumun gösterdiği gelişmeden bu dönemde yapılan ameliyatlar genellikle istenilen sonucu verememektedir.

Yenidoğanlar mutlaka kalça çıkığı yönünden araştırılmalıdır. Zira erken tanı tedavinin başarılı olmasının temel kriteridir.....İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!