Olgu: 55 yaşında erkek hasta. Hastamızın 10 yıldır bel, sol kalça ve sol bacak ağrıları var. Çekilen MR’da L4-5, L5-S1 solda disk hernisi var. VAS 9-10’dur. Hastamız 15 yıldır da DM hastasıydı. Bu ağrı şikayetleri nedeniyle birçok kliniğe başvurmuş ancak sonuç alamamıştı. Bunun üzerine bizim kliniğimize başvurdu. Biz hastamıza önce pregabalin 75mgx2 başladık ve rutin biyokimyalarını istedik.

15 gün sonra kontrolde VAS 7-8’di. AKŞ 150, HbA1c 8,58 idi. Hastamıza girişimsel blok yapmaya karar verdik. İlk önce hastamıza kaudal epidural blok yaptık.

Tedavisinde pregabalin 75mgX2’ye devam etmesini söyledik ve 15 gün sonraki kontrolde VAS 5-6’ydı. Bunun üzerine hastamıza kaudal epidural blok yanına lumbal paravertebral blok ekledik ve peregabalin 150mgX2’ye çıkardık. 15 gün sonra kontrolde VAS 3-4’dü.

Bunun üzerine hastamıza tekrar aynı blokları yaptık ve tedavisini aynen planladık. Rutin biyokimyasını istedik ve 15 gün sonra kontrole çağırdık. Kontrole geldiğinde VAS 1- 2’idi. AKŞ 134 HbA1c 6,87’ye düşmüştü.

Sonuç: Bel fıtığı hastalarının ağrı tedavisinde girişim blokların çok önemli rolü var. Hastamızda diyabetik olmasına ve diyabetik tedavi değiştirmeden devam etmesine rağmen AKŞ ve HbA1c’nin de gerilediğini görüyoruz.


Afyon Karahisar Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!