COVİD-19 vakalarında vücutta pıhtı oluşumunda ve damar tıkanıklılıklarında artış mevcutttur. Bacak toplar damarları gibi damarlar içinde pıhtı oluşumu ve sonrasında akciger damarları içerisinde pıhtı oluşumu ile seyreden Pulmoner Emboli gibi ölümcül olabilecek hastalık risknde bir artış mevcuttur. Pulmoner Embolide erken tanı hayat kurtarıcıdır. Pulmone Emboli tanısı için kullanılan testler: D-dimer, arteriel kan gazı, Kardiyoloji tarafından yapılan Ekokardiyografide sağ kalp yüklenmesi bulgularının varlığı, akciger ilaçlı tomografisi veya akciger sintigrafisi ile akciger damarlarında pıhtı varlığının saptanması, uyluk ve bacak kasları arasındaki toplar damar kan akımının dopler ultrasonografi ile incelenmesidir. Hastaneden taburcu edilen tüm hastalarda eğer ilerleyici ve yeni gelişen solunum semptomları -nefes darlığı, öksürük göğüste sıkışma gibi – olması durumunda zaman kaybetmeden hastaneye başvurulması gerekmektedir. COVİD-19 sonrası Pulmoner Emboli gelişmiş ise kan sulandırıcılı ilaçlarla tedavisi gereklidir. Pulmoner embolinin tedavisi ve takibi Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji birimleri tarafından ortak yapılmalıdır. Pıhtıya eğilim bulunan COVİD-19 hastalarına kan sulandırıcı koruyu tedavi uygulanmalıdır. Taburcu edilen hastaların 1. ve 3. ayların sonunda kontrol poliklinik muayeneleri yapılmalıdır. Kontrollerde rutin kan tetkikleri akciger grafisi ve gerekirse Akciger Tomografisi çekilmelidir.


Yalova Göğüs Hastalıkları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!