Beyin krizi iki tipte görülebilir:

I - Geçici İskemik Atak:
Bulgular birkaç saniye içinde geçebileceği gibi 48 saat kadar sürebilir.

Geçici iskemik atak bulguları şunlardır:
- Görme kaybı: tek taraflı veya çift taraflı olabilir.
- Çift görme: çift görme veya bulanık görmeşeklinde tanımlanır.
- Baş dönmesi: başta bir tuhaflık hissetmekten ziyade hasta döndüğünü hisseder.
- Yutma güçlüğü: yutma güçlüğünün çok belirgin olamsı halinde, sıvı veya gıdaların solunum yoluna kaçma ( aspirasyon ) riski vardır.
- Kuvvetsizlik: tek veya çift taraflı kol ve / veya bacaklarda kuvvetsizlik olmasıdır. Yüz felci de görülebilir.
- Duyu bozukluğu: tek veya çift taraflı olarak görülür. Yüz, kol, bacak veya gövdede hissizlik veya yanma tarzında bir his duyulur.
- Konuşma bozukluğu: kelime hatırlamakta, telaffuzda veya söylenenleri anlamakta güçlük görülebilir.
- Koordinasyon bozukluğu: kol, bacak veya gövde hareketlerini dengesi bozuktur. Yürürken veya ayakta dururken hasta yalpalayabilir veya düşebilir.
- Davranış bozukluğu: hastanın söylenenlere duyarsız kalması veya uyumsuz hareketler yapması şeklinde görülür.
- Aşırı uyku hali görülebilir.
- Ajitasyon veya psikoz görülebilir.

II- İskemik İnme:
Yukarıda tanımlanan bulguların 48 saatten daha uzun sürmesi halinde bu tanım kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Özenç MİNARECİ


İstanbul Radyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!