Kapiller hemanjiyomlar çocuklarda göz çevresinde en sık görülen kitlelerdir. "İnfantil veya konjential hemanjiyom" olarak da adlandırılırlar.
Kapiller hemanjiyomlar küçük damarların anormal biçimde çoğalmasından meydana gelir. Bu çoğalmanın neden kaynaklandığı tam olarak bilinmez.
Hemanjiyomlar çoğunlukla doğumdan bir kaç hafta sonra veya doğumda fark edilir. Cilt yüzeyinde, cilt altında veya daha derinde olabilir.
Hemanjiyomlar ciltte olduklarında parlak kırmızı renkte görünür. Cilt altında, ama yüzeye yakın olduklarında, ciltte yumuşak bir kabarıklık ve mavimsi-mor bir renk değişikliği oluştururlar. Ağlamakla renkleri koyulaşır ve boyutları büyür, basmakla sararır ve küçülürler.
Bebeklerde, vücutta birden fazla yerde hemanjiyom olabilir. Özellikle büyük boyuttaki hemanjiyomlar, bazen başka doğumsal anomalilerle birlikte olabilir.
HEMANJİYOMLARIN SEYRİ
Kapiller hemanjiyomlar doğumdan sonraki aylar içinde, hızlı bir büyüme gösterir. Bu büyüme, çoğunlukla çocuk bir yaşına, bazen iki yaşına gelinceye kadar sürer. Bu dönemden sonra hemanjiyomun büyümesi durur ve küçülme evresi başlar.
Hemanjiyomlar hızlı büyür, ancak yavaş küçülürler. Çoğu çocukta hemanjiyom, çocuk okul çağına, 6-7 yaşına gelinceye kadar kaybolur. Ciltteki hemanjiyomlarda, kaybolma süreci ne kadar uzun sürerse, hemanjiyomun yerinde cilt izi kalması riski de o kadar artar.
GÖZ ÇEVRESİNDEKİ HEMANJİYOMLAR İÇİN TIBBİ İNCELEMELER
Bebeklerde göz çevresindeki bütün damar kitleleri kapiller hemanjiyom değildir. Farklı damar kitleleri de hemanjiyoma benzer bir görüntü oluşturabilir.
Tedaviden önce bunlar arasında ayrım yapmak ve kesin teşhisi koymak gerekir. Bunun için, hastaların çoğunda klinik muayene yeterlidir ve ek bir inceleme yapmak gerekmez.
Bazı hastalarda, özellikle hemanjiyom büyük ve derinde olduğunda, MR inceleme ve/veya ultrasonla hemanjiyomu görüntülemek gerekebilir.
Seyrek olarak, hemanjiyomların kesin tanısı için, lezyondan örnek alıp patolojik inceleme yapmak (biyopsi) gerekir.
GÖZ ÇEVRESİNDEKİ HEMANJİYOMLARIN ETKİLERİ
Hemanjiyomlar, gözkapaklarında veya göz küresinin arkasında yeraldığında, gözkapaklarında düşme (ptozis), sarkma, şekil bozukluğu, astigmatizma, göz küresinde öne çıkma (proptozis) ve gözün yana itilmesi gibi sorunlara yolaçabilir.
Bu sorunlar çocukta göz tembelliğine neden olabilir.
Hemanjiyomlar özellikle büyük ve derinde olduklarında gözü çevreleyen kemik yuvanın (orbita) büyümesine neden olabilir.
Hemanjiyomlar gözyaşı kanalı çevresinde yeraldığında, kanal tıkanıklığı ve göz sulanmasına neden olabilir.
Yüzeyel hemanjiyomlar bazen kanayabilir ve inatçı yaralar açılabilir.
GÖZ ÇEVRESİNDEKİ HEMANJİYOMLARIN TEDAVİSİ: GÖZ HEKİMLERİNİN ROLÜ
Göz çevresindeki tüm hemanjiyomları tedavi etmek gerekmez.
Hemanjiyomlar sadece, yukarda belirtilen nedenlerle göz tembelliği ve göz işlevlerine zarar verme riski varsa, tedavi edilmelidir. Bu riskin olup olmadığına en iyi bir göz doktoru karar verebilir.
Bu yüzden göz çevresindeki bütün hemanjiyomlar mutlaka bir göz hekimi tarafından görülmeli ve onun denetimi altında tedavi edilmelidir.
Bebeklerde göz çevresindeki hemanjiyomlar öncelikle ilaçla tedavi edilir.
Günümüzde hemanjiyomların çoğunu ilaçla başarılı biçimde tedavi etmek mümkündür. İlaç tedavisi, çocuğa ağızdan ilaç verilerek veya bazen hemanjiyom içine iğne yapılarak uygulanır. Bazen de her iki yöntemi birlikte uygulamak gerekebilir.
İlaç tedavileri hastaların çoğunda ciddi, kalıcı yanetkilere neden olmaz. Ancak hastaların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Tedavi kararı ve hastanın izlenmesi için göz ve çocuk hekimleri işbirliği yapabilir.
İlaca cevap vermeyen az sayıdaki hastada, göz çevresindeki ciltaltı-derin (orbital) kapiller hemanjiyomlar ameliyatla çıkartılabilir.
Bu işlemler orbita cerrahisi konusunda deneyimli göz hekimleri tarafından yapılır.


Bursa Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!