Bebekler istek ve gereksinimlerini sadece ağlama ile ifade edebilirler. Tamamen normal bir davranış olabileceği gibi birçok hastalığın belirtisi olarak ta karşımıza çıkabilir.

Bebeklerde oldukça sık görülen bebeklik koliğinde aileler bebeklerini yatıştıramaz ve önemli bir hastalığı olduğu gerekçesiyle doktora başvururlar.

Ağlama nöbetleriyle getirilen bebeklerde birçok hastalığı da dışlamak gerekir. Örneğin; idrar yolu, orta kulak ve menenjit gibi enfeksiyonlar, ishal,kabızlık, gastroözofageal reflü, anal fissür gibi sindirim sistemi hastalıkları, kafa ciçi kanamalar, hidrosefali gibi santrla sinir sistemi hastalıkları, posterior üretral valv (idrar yolu darlığı) gibi üriner hastalıklar, supraventriküler taşikardi gibi kardiak hastalıklar, kırık, çıkık, yumuşak doku travmaları gibi travmaya bağlı durumlar bu hastalıklardan bazılarıdır.

Bebeklerdeki kolik sancılar ilk 3 ay içinde en sık karşılaştığımız sorunlardan birisidir.

Teorik tarifi şöyledir: 3 hafta ile 3 ay arasındaki, sağlıklı, gelişim geriliği olmayan bir bebekte en az 3 saat süren ve haftada en az 3 gün olan nedeni açıklanamayan şiddetli ağlama nöbetleridir.

Bu ağlama nöbetleri daha çok akşam saatlerinde olur, nedeni ve tedavi yöntemi tam bilinmediğinden hem aileleri hem de hekimleri zor durumda bırakabilir.

Bu yakınma ile getirilen bebeklerde yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir çok hastalık ile karışabileceği için iyi bir öykü ve fizik muayene esastır.

Kolik tedavisinde öncelikle aileye bu durumun tıbbi bir sorun olmadığı zamanla gerileyeceği anlatılmalıdır. Paramedikal yöntemler, bebeği sallamak, kucaklamak,emzik vermek, dolaşmak, karnına ılık bir bez ile masaj yapmak, müzik dinletmek denenebilir. Medikal tedavi de ise Simetikon içeren ilaçlar, Rezene, papatya, anason, nane,kimyon gibi bitkisel karışımlar denenebilir.

Ancak bebeklerdeki kolik sancıların önemli birçok organik hastalıklar ile karıştırılabileceği ve çok iyi bir öykü ve fizik muayene ve gerekirse laboratuar incelemeler gerektirebileceği unutulmamalı ve mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulması gerektiği bilinmelidir..


Antalya Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!