ASTIM Nedir?

Solunum yollarının, soğuk hava, egzersiz, duman, koku gibi uyaranlara aşırı hassasiyeti sonucu mikrobik olmayan alerjik iltihaplanma nedeniyle daralmasına “astım” denir.

Bu daralma, solunum yollarının uyaranlara karşı aşırı duyarlılığı nedeniyle kasların kasılmasına, mukozanın şişmesine ve buradaki salgının artmasına bağlıdır.

Türkiye`de 1.5 milyonu çocuk olmak üzere 7 milyon astımlı olduğu tahmin edilmektedir.
Başka bir araştırma sonucuna göre , Türkiye`de ilkokul çağındaki çocuklarda astımın görülme oranının ortalama yüzde 10 , erişkinlerde ise yüzde 5 civarında olduğu bildirilmiştir.

Belirtileri nelerdir?

Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi gibi belirtiler izlenir.
Bu belirtiler genellikle nöbetler halinde gelir, egzersiz veya gülmeyle, soğuk algınlığı sırasında veya çeşitli alerjilere maruz kalma ile artar. Astım tedavi edilmezse veya
yetersiz tedavi edilirse belirtiler sürekli hale gelebilir.
Astımı başlatıcı nedenler bazı kişileri etkileyip, bazılarını etkilemez. Bilinen başlatıcı etkenlerin arasında en sık görülen ev tozu akarları (Toz böcekleri), polenler ve küf mantarları gibi allerjenlerdir. Bunun dışında sigara dumanı, bazı ilaçlar ,( aspirin gibi), bazı yiyecekler de bulunan katkı maddeleri de astımı başlatabilir.

Astım kalıtsal mıdır?

Ailesinde astım bulunanlarda, saman nezlesi yada egzama olanlarda daha sık görülür.
Ancak ailesinde astım olmayanlarda da ortaya çıkabilir.

Kaç yaşında başlar?

Astım çocukluk veya erişkin döneminde başlayabilir. Çocukluk astımı 5 yaşından önce başlamak eğilimindedir ve erkeklerde kızlara göre iki misli daha fazladır.
Erişkin astımı ise 30 yaşından sonra herhangi bir yaşta ortaya çıkabiliyor. Hatta astımlıların %3’ ünde ilk astım belirtilerinin 60 yaşından sonra görüldüğü bildirilmektedir.
Astımın çeşitleri nelerdir?

-Alerjik astım,
Hastanın duyarlı olduğu bir veya daha fazla alerjenler (ev akarları, evcil hayvanlar, polenler, küfler)vardır. Bu duyarlılık, alerjik deri testleri ya da kanda IgE ölçümü ile gösterilebilir.

Alerjik astım, ilaç tedavisine ve immunoterapiye(aşı tedavisine) iyi cevap veriyor diyen uzmanlara karşılık, bazı araştırıcılar aşı tedavisinin alerjik astım tedavisindeki rolünün tartışmalı olduğunu yapılan çalışmalar sonucunda belirgin bir yarar sağlamadığını ifade etmekteler. Ayrıca , anafilaktik reaksiyon riski, yarar gören hastalarda dahi astmayı kür edememesi ve tedavinin yıllarca sürmesi nedenleriyle kullanımı azalmaktadır.
-Alerjik olmayan astım

Bu hastalarda astım krizlerinin nedenleri, viral enfeksiyonlar (nezle, grip, farenjit), soğuk ve kirli hava, sigara dumanı, ilaçlar (aspirin, ağrı kesici ve romatizma ilaçlar), parfüm kokuları, stres gibi faktörlerdir.Alerjik olmayan astımın seyri daha kroniktir, krizler daha ağır ve tedaviye dirençlidir. Bu hastalarda immonoterapinin(aşı tedavisi) yeri yoktur.’

Astımın tıbbi tedavisi

Yapılan tedavilerle hastalığı ortadan kaldırmak mümkün değil ,ancakhastalığın
tekrarlaması ve belirtilerin şiddeti azaltılabiliyor .
Astımda kullanılan ilaçlar, belirtilerin ve hava yolu daralmasının oluşmasını önlemek amacı ile kullanılanlar yani kontrol ediciler ve oluşmuş belirtileri gidermek amacı ile kullanılanlar ise rahatlatıcılar olarak isimlendirilen iki grup olarak sayılabilir.

ASTIMDA OZON TEDAVİSİ

Ozon tedavisi, astımın oluşturduğu patolojik olaylar üzerine çok yönlü etki gösterir.
-Frank Hernandez ve arkadaşlarının yaşları 15-50 arasındaki 113 astımlı hastaya ozon tedavisi uygulayarak yaptıkları çalışmanın sonucunda, Hastaların kanlarındaki İgE seviyelerinde belirgin düşme, alyuvarlardaki toksinlerin atılımını sağlayan antioksidan sistemi arttırdığı izlenmiş.
- Ozon,bronş denilen hava yollarındaki hücrelerden NO-radikali(nitrik oksit) denilen maddenin üretimini sağlar.Nitrik oksitin hava yollarındaki düz kasların gevşemesini sağlayarak bronşial spazmı çözer.

-Astımın şiddetini belirleyen en önemli faktörlerden olan kronik oksidatif sistemi , antioksidan sistemi arttırarak azaltır.Oksidant-antioksidant dengeyi yeniden düzenleyerek kronik oksidatif strese adaptasyonu sağlar.

-Ozonun immün sistemi düzenleyici etkisi vardır. Hem kandaki hem de bronş duvarındaki koruyucu hücreleri arttırarak antibakteriyel, antiviral etki ile enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlar. Böylece astım krizini başlatabilen enfeksiyonlardan korunulmuş olur.


Bursa Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!