Anti müllerian hormon nedir (amh)?

Anti müllerian hormon nedir (amh)?

AMH Transforming growth faktör familyasından bir glikoproteindir.

AMH çapı 6mm'ye kadar olan foliküllerden salgılanır.

Kız çocuklarında AMH sekresyonu 36.haftadan başlayarak menopoza kadara devam eder.

AMH düzeyi siklus boyunca sabit kalır.

AMH  siklustan siklusa oldukça sabit olduğu gösterilmiştir. Doğum kontrol hapının kullanımı ile AMH seviyesi etkilenmez.AMH, over rezervini güvenilir bir şekilde göstermesinin yanı sıra PCO gibi aşırı yanıtı veya zayıf over rezervini de doğru bir şekilde göstermesi açısından önemlidir.

Follikül sayısının azalması ile inhibin-B ve AMH sevileri azalır.

AMH'nin doğruluk oranına yakın bir yöntem de antral follikül sayımıdır.

AMH, zayıf over rezervini FSH'a göre daha erken ve yüksek oranda belirlenmesi açısından önemlidir.AMH değeri 1-1,5 ng / mL altında zayıf over rezervini 2,9-3,5ng / mL arasında ise normal over rezervini gösterir.

PCO hastalarda AMH değeri 4,5ng / mL'nin üzerindedir.

PCO'lu hastalarda gerek serum ve gerekse folliküler sıvıdaki artmış AMH değerleri immatür oosit sayısının artışı ile birliktedir.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Suat Hazer

Op. Dr. Suat HAZER, lisans öncesi öğrenimlerini İstanbul ve Ankara'da bitirdikten sonra 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1992-1994 yılları arasında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş tabibi olarak görev yapmıştır. İhtisasını ise 1994-1998 yılları arasında yine Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde yapmış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.  Uzmanlık eğitimi sonrasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite yan dal uzmanlığını da almış olan Op. Dr. Suat HAZER, askerlik vazifesini 1999-2009 yılları arasında Bursa Asker Hastanesi'nde, mecburi hizmet yükümlülüğünü ise 2009-2010 yılları arasında ise Etimesgut Asker Hastanesi'nde yerine getirmiştir. Op. Dr. Suat HAZER, mesleki çalışmaların ...

Op. Dr. Suat Hazer
Op. Dr. Suat Hazer
Bursa - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube