"periventriküler" ile ilgili etiket sonuçları

Soru&Cevap (4)

Periventriküler ve subkortikal beyaz cevherde T2 Ag ve Flair sekansta hiperintens her iki frontal derin periventrkiküler santrallerde ventrikül frontal hornlarına temaslı komşulukta fokal gliomalazik odaklar...

Genel Beyin Cerrahisi 23.05.2015 09:41

Kranium MR incelemesinde : Sagital planda SE T1, aksiyal planda SE T1, FSE T2 ve FLAIR, Koronal planda T2 ağırlıklı kistler değerlendirilmiştir. Bulgular: Sağ maksiller sinüsü tamamen dolduran mukus...

Beyin Tümörleri 28.05.2015 13:56

Merhaba hocam, Şiddetli baş ağrısı nedeniyle MR çektirdim ve "Sağ frontal lobda periventriküler beyaz cevherde iki adet T2A ve FLAIR ağırlıklı sekanslarda hiperintens milimetrik boyutta nonspesifik lezyon"...

Beyin Tümörleri 22.05.2015 21:07
x