Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu
Psikiyatri
İzmir , Konak