Prof. Dr. Öner Dikensoy
Göğüs Hastalıkları
İstanbul , Şişli