Dr. Öğr. Üyesi Erkan Güler
Genel Cerrahi , Endokrin Cerrahisi
İstanbul , Fatih