x

Bilgilendirme

Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Gizle

Sağ ana iliak orjininde % 90,sol ana iliak arter distalinde yaklaşık % 40, ile ilgili Op. Dr. İhsan ALUR cevabı

Sağ ana iliak orjininde % 90,sol ana iliak arter distalinde yaklaşık % 40,

sağ ana iliak orjininde % 90,sol ana iliak arter distalinde yaklaşık % 40, sap proksimal ekternal iliak arterde yaklaşık %50 oranında stenoz dikkati çekmiştir.Bilateral internal iliak arter orjininde yaklaşık % 35 oranında daralma görülmektedik.
Bilateral popliteal arter, trifurkasyon ve krural arterler patent olup normal doluma sahiptir.Stenoz,oklüzyon saptanmamıştır.
Bilateral popliteal ven ve derin kalf venleri patent olup normal doluma sahiptir.
A-V fistül ,gerçek yada psödoanevrizma , vasküler malformasyon bulgusu izlenmemiştir.

hocam babamın yapılan bu PERİFERİK MR ANJİOGRAFİ sinde yazılanları açıklayıp gerekenleri söyleyebilirmisiniz.Şimdiden teşekkürler.

hastaya endovasküler stent yerleştirme işlemi uygulanabilir.bu işlemi yapabilen bir uzmanla görüşmeniz gerekir.cerrahi de uygulanabilir.ancak riski daha fazla olur.

Bu konu hakkında Op. Dr. İhsan ALUR'a danışmak istiyor musunuz?
Op. Dr. İhsan ALUR

İlgili uzmanlar

.