x

Bilgilendirme

Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Gizle

Hocam;görüntüleme merkezi sonucu:sağ akciğer üst lob posterior segmentte va ile ilgili Prof. Dr. Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU cevabı

Hocam;görüntüleme merkezi sonucu:sağ akciğer üst lob posterior segmentte va

hocam;görüntüleme merkezi sonucu:sağ akciğer üst lob posterior segmentte vasküler yapı komşuluğunda milimetrik boyutlu kalsifik pulmoner nodül dikkati çekmektedir.
sağ akciğer üst lob apikal segmentte minimal fibronodüler sekel dansite artışları,sağ akciğer üst lob posterior segmentte vasküler yapı komşuluğunda yerleşimli milimetrik boyutlu kalsifik pulmoner nodül,sol akciğer alt lob posterobazal segment komşuluğu posterior plevrada fokal fibrotik kalınlaşma.(sekel değişikliklerle uyumludur)

Problem edilecek bir durum yok. Saygılarımla

Bu konu hakkında Prof. Dr. Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU'a danışmak istiyor musunuz?
Prof. Dr. Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU

İlgili uzmanlar

.