x

Bilgilendirme

Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Gizle

Hipertansiyon ile ilgili Prof. Dr. Müjdat YENİCESU cevabı

Böbrek yetmezliği ve hipertansiyon

Annem 62 yaşında hipertansiyon hastası. Ağustos ayı ölçümleri BUN 26, keratinin 1.63, ürik asit 7.5, idrar dansite 1004, idrar protein 75, spot idrar protein 49.5 idi. Hipertansiyonu için tarka, ürikoliz ve antiasit kullanmaya başladı.
Kasım ayı ölçümleri BUN 26, keratinin 1.7, protein yine 75,spot idrar protein 82.2 olarak ölçüldü.

Ultrason raporunda bilateral böbrek konturunda irregüler görünüm, parankim ekojenitelerinde diffüz artış, bilateral renal ve parapelvik kistler olduğu belirtilmiş. taş veya obstrüksiyon olmadığı, sağ böbrek uzun aksında 91 mm, sol böbrek uzun aksında 93mm. parankim kalınlıkları diffüz ince görünümde. En kalın yerde sağda 9mm solda 7 mm. her iki böbrekte büyüğü solda 20mm çapında anekoik kontentli, ince duvarlı birkaç parapelvik ve kortikal kistler izlendi.mesanenin konturları ve duvar kalınlığı normal lümen içinde taş, kitle izlenmedi. Bileteral alt uçları normal görünümdedir şeklinde rapor yazılmış.
Merak ettiğim ürik asit ve protein miktarının artmasının yazdığım ilaçların kullanılmaya başlamasıyla bir ilgisi var mıdır? Tarka böbrek fonksiyonlarına zarar verir mi? böbreklere minimum zarar verecek hipertansiyon ilaçları (ya da türleri) nelerdir? Bir yerde yanlış mı yapıyoruz. Protein miktarını düşürmek için ne önerebilirsiniz?

Annenizin htn yanısıra Cr yüksekliğiile karekterize kronik böbrek hastalığı da mevcut. Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak adına kan basıncı kontrolü ve proteinürinin azaltılması önemli tedavi hedefleridir. Bu anlamda Tarka her iki işi birden yapabilen önemli bir ilaçtır, 2 mg trandolapril, 180 mg da verapamil içerir. Prospektüs bilgisi olarak böbrek hastalarında dikkatli kullanılması yazar. Konu böbrek fizyolojisi ile ilgilidir. Burada mekanizmalara girmeye yerim ve zamanım yetmez. Sonuç olarak annenizin kan basıncı regülasyonu ve böbrek hastalığının kontrolü için verilen ilaçların hepsi uygun gözükmektedir.

Bu konu hakkında Prof. Dr. Müjdat YENİCESU'a danışmak istiyor musunuz?
Prof. Dr. Müjdat YENİCESU

Diğer Sorularİlgili uzmanlar

.