x

Bilgilendirme

Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Gizle

Bilateral kontrastlı meme mr ile ilgili Prof. Dr. Levent ÇELİK cevabı

Bilateral kontrastlı meme mr

Hocam,41 yaşındayım.MR' sonucumu yorumlar mısınız? Teşekkür ederim.
Her iki memede areola-retroareolar bölge, kutanöz-subkutanöz doku doğal izlenmekte.
Her iki memede fibroglandüler meme parankim paternine ait görünüm var

Her iki memede T1W sekanslarda hipointens , T2W sekanslarda hiperintens karakterde ve IVKM verilmesini takiben kontrastlanma sergilemeyen ve 1 cm çapından küçük kistik oluşumların varlıkları bilateral fibrokistik meme hastalığı açısından anlamlıdır

Ayrıca her iki memede üst yarı ağırlıklı ve üst dış kadran ağırlıklı olarak yerleşim gösteren lobule konturlu T1W sekanslarda hipointens ve T2W sekanslarda hiperintens karakterde ve IVKM verilmesini takiben yoğun kontrastlanma sergileyen ve kontrastlanma paternleri borderline karakterde izlenen kitlesel lezyonların varlıkları dikkati çekmekte olup en büyüğünün 20 mm çapta.
Her iki memede göğüs duvar bütünlüğü korunmuştur.
İki aksiller bölgede patolojik boyutta LAM pakesi saptanmamış

MR raporu zaten imajların bir yorumudur. Siz benden yorumun yorumunu istiyorsunuz. Bir meme MR tetkiki ortalama 1000-1500 görüntüden oluşuyor, bunlara belli bir düzen içinde ve belli yazılımlar olmadan bakmadan yorumlamam mümkün değildir. Raporunuzda yapılan yorumun, sizin anlıyacağınız şekild,e size ifade edilmesini bu yorumu yapan radyologtan istemeniz daha doğru olur.

Bu konu hakkında Prof. Dr. Levent ÇELİK'a danışmak istiyor musunuz?
Prof. Dr. Levent ÇELİK

Diğer Sorular

.