x

Bilgilendirme

Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Gerçek bir tanı ve tedavi için hasta ve doktorun yüzyüze gelmesi gereklidir. Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Gizle

Aksiyel planda 5-10 cm kalınlığında kesitler elde olunmuştur. kranium kemi ile ilgili Op. Dr. Ayhan YILDIRIM cevabı

Aksiyel planda 5-10 cm kalınlığında kesitler elde olunmuştur. kranium kemi

Aksiyel planda 5-10 cm kalınlığında kesitler elde olunmuştur.
Kranium kemik yapıları normaldir.
Bilateral serebellar hemisferler,pons,mezensefalon ve 4.ventrikül normaldir.
3.ventrikül normaldir.
Lateral ventriküllerde,sol lateral ventrikül anterior hornunda asimetrik dilatasyon ve bilateral basıklaşma söz konusudur.
Bilateral bazal ganglionlar,kapsüla interna ve sentrum semiovale normaldir.
Hemisferik kortikal sulkuslarda minimal silikleşme izlenmiştir.Takibi önerilir.

kesit ne anlamda ur mu?

kesit ur anlamında degildir taramanın gectigi düzlem demektır

Bu konu hakkında Op. Dr. Ayhan YILDIRIM'a danışmak istiyor musunuz?
Op. Dr. Ayhan YILDIRIM
.