B-hcg <1.20 kan testinin sonucu pozitif mi yopksa negatif mi cevap içim şi

.
x