Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Uzmanları

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİNÇKAN - Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİNÇKAN

Genel Cerrahi, Antalya

Kalın Bağırsak Kanseri, Kolorektal Cerrahi, Ağrı Tedavisi Anorektal Hastalıklar ve Kolorektal Cerrahi (Kolon, rektum, anüs iyi ve kötü huylu tümörlerine girişimler, barsak kanserleri), Kıl dönmesi (pilonidal sinüs) ameliyatları, Laparoskopik ve açık inguinal ve insizyonel

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Dr. Derya TURAN - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Derya TURAN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Gıda Zehirlenmesi (Besin Zehirlenmesi), Hastane Enfeksiyonları, Ensefalit (Beyin İltihabı)

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Ayhan ATAKAN - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Ayhan ATAKAN

Kardiyoloji, İstanbul

Damar Tıkanıklığı, Mitral Yetmezlik, Tanı Yöntemleri Aort kapak replasmanı, Efor treadmil testi, Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Dr. Behzat ÖZDEMİR - Kardiyoloji

Dr. Behzat ÖZDEMİR

Kardiyoloji, İstanbul

Iskemik Kalp Hastalığı, Pacemaker, Derin Ven Trombozu (DVT) Koroner anjiyogram, Farmakolojik stres testi, Kalıcı kalp pili

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Elmas ORAK - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Elmas ORAK

Kardiyoloji, İstanbul

Tansiyon, Genel Kardiyoloji, Kalp Hastalıkları Karotis ultrasonu, Homosistein, Yüzeyel ekokardiyografi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Ulviye YILMAZ - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Ulviye YILMAZ

Kardiyoloji, İstanbul

Aort Koarktasyonu, Kalp Çarpıntısı, Kanda Kolesterol Yüksekliği Cox-maze prosedürü, Ambulatuvar kardiyak izleme, Perkutan mitral balon valvuloplasti

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Dr. Yelda SALTAN ÖZATEŞ - Kardiyoloji

Dr. Yelda SALTAN ÖZATEŞ

Kardiyoloji, İstanbul

Panik Atak, Kemik Erimesi (Osteoporoz), Taşikardi Ambulatuvar kardiyak izleme, Aterektomi, Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Dr. Burçak EKİNCİ - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Dr. Burçak EKİNCİ

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları), İstanbul

Sinir Hastalığı, Demans, Panik Atak Manyetik alan tedavisi (magnetoterapi), Epilepsi Tedavisi, Migrende Botoks uygulaması

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Ülkü Figen DEMİR - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Uzm. Dr. Ülkü Figen DEMİR

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları), İstanbul

Parasomniler, Polinöropati, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Manyetik alan tedavisi (magnetoterapi), Karotis ultrasonu, Vertigo tedavisi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Bahadır BAKIM - Psikiyatri

Uzm. Dr. Bahadır BAKIM

Psikiyatri, İstanbul

Bağımlılık, Manik Depresif Bozukluk, Uyum Bozuklukları Peabody resim (kelime eşleştirme testi), Çoçuk hasta psikiyatrik muayenesi, Rorschach testi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi  Merkez Mah., Çukurçeşme Cd. No:51, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey 
1/6 | Toplam 52 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri