Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane Uzmanları

Doç. Dr. Burak AKAN - Ortopedi ve Travmatoloji

Doç. Dr. Burak AKAN

Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara

Metabolik Kemik Hastalıkları, Kemik Büyümesi, Tendon-Ligaman Açık redüksiyon internal fiksasyon(orif), Artroskopi, Aortoiliak ve aortofemoral bypass grafisi ve cerrahisi

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
0 (850) 811 75 52
Doç. Dr. Evrim Eylem AKPINAR - Göğüs Hastalıkları

Doç. Dr. Evrim Eylem AKPINAR

Göğüs Hastalıkları, Ankara

Genel Göğüs Hastalıkları, İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları, Koah Bronş lavajı, Solunum fonksiyon testleri, Solunum yetmezliği

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Altay BABACAN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Altay BABACAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Faranjit, Rotavirüs İshali, Akciğer Apsesi Gelişimsel bozuklukların erken tanısı, Ergen hastalıkları, Head-up tilt testi

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Prof. Dr. Mehmet Emin TEKELİ - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Mehmet Emin TEKELİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Ensefalit (Beyin İltihabı), Bağışıklama, Sindirim Sistemi Enfeksiyonları

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Prof. Dr. Meral GÜLHAN - Göğüs Hastalıkları

Prof. Dr. Meral GÜLHAN

Göğüs Hastalıkları, Ankara

İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları, Genel Göğüs Hastalıkları, İlaç Alerjileri Girişimsel bronkoskopi, Plevral sıvı aspirasyonu, Anti-mikrozomal antikor(anti-m)(tiroid peroksidaz testi)

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN - Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN

Kardiyoloji, Ankara

Taşikardi, Kalp Kapağı Problemleri, Kalp Ve Damar Hastalıkları Karotis ultrasonu, Ambulatuvar kardiyak izleme, Stres ekokardiyografi

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Celal KERVANCIOĞLU - Kardiyoloji

Dr. Celal KERVANCIOĞLU

Kardiyoloji, Ankara

Baş Dönmeleri, Üfürümler, Kalp Krizi(Mi) Cox-maze prosedürü, Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka), Koroner anjiyogram

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları), Ankara

Hormonal Bozukluklar, Sinir Sıkışması, Dirençli Epilepsi Otizm görüntüleme ve tanısı, Aktimetre, Epilepsi Tedavisi

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara

Romatoid Faktörü Testi, Kemik Erimesi (Osteoporoz), Eswt İle Topuk Dikeni Tedavisi Prp tedavisi, Ortopedik rehabilitasyon, Fizik tedavi

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
Yrd. Doç. Dr. Saime AY - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr. Saime AY

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara

Bel Düzleşmesi, Şiroterapi(Sinir Dondurma), Omuz Ağrısı Ortopedik rehabilitasyon, Serebral palsi rehabilitasyonu, Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Ufuk Üni.tıp Fakültesi Hastane  Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey 
1/6 | Toplam 58 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri