Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi Uzmanları

Uzm. Dr. Ayla AKBAL - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Uzm. Dr. Ayla AKBAL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çanakkale

Polio Sekeli, Fibromiyalji, Kinesiotape(Kinezyoteyp) Prp tedavisi, Ortopedik rehabilitasyon, Tetik nokta enjeksiyonu

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Ass. Dr. Mecbure NALBANTOĞLU - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Ass. Dr. Mecbure NALBANTOĞLU

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları), Çankırı

Hareket Bozuklukları, Anensefali, Unutkanlık Parkinson Hastalığı tedavisi, Epilepsi testi, Polisomnografi

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Başak OĞUZ - Dahiliye - İç Hastalıkları

Uzm. Dr. Başak OĞUZ

Dahiliye - İç Hastalıkları, İstanbul

Trombofili (Pıhtılaşma Bozukluğu), Guatr, Hemolitik Anemi Kanser görüntüleme kanser deteksiyonu, Cea(karsinoembriyonik antijen), Böbrek ultrasonu

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Dr. Ersin ÖZEN - Kardiyoloji

Dr. Ersin ÖZEN

Kardiyoloji, İstanbul

Stent, Mitral Darlığı, Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları Yüzeyel ekokardiyografi, Plazmaferez(hemaferezis), Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Dr. Fatime Ezher ÇETİNKAYA - Kardiyoloji

Dr. Fatime Ezher ÇETİNKAYA

Kardiyoloji, İstanbul

Hiper Tansiyon (Yüksek Tansiyon), Anjio, Hiperlipidemi Platelet sitaferezi(hemaferezis), Pacemarker implantasyonu, Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Dr. Murat BAŞKURT - Kardiyoloji

Dr. Murat BAŞKURT

Kardiyoloji, İstanbul

Vazovagal Senkop, Kalp Kası Hastalıkları, Kalp Ve Damar Hastalıkları Efor treadmil testi, Hdl kolesterol testi, Karotis ameliyatı

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Dr. Necla HÜSEYİNOĞLU - Kardiyoloji

Dr. Necla HÜSEYİNOĞLU

Kardiyoloji, İstanbul

Mitral Yetmezlik, Kalp Krizi(Mi), Aort Koarktasyonu Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı, Kardiyoversiyon, Biventriküler pacemarker

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Doç. Dr. Nurcan KOÇ ARAT - Kardiyoloji

Doç. Dr. Nurcan KOÇ ARAT

Kardiyoloji, İstanbul

Hipertansiyon, Göğüs Ağrısı, Kalp Romatizması Kardiyak anjiyografi, Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma, Triküspid kapak replasmanı

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Dr. Refik ERDİM - Kardiyoloji

Dr. Refik ERDİM

Kardiyoloji, İstanbul

Kemik Erimesi (Osteoporoz), Buerger, Diyabet Stres ekokardiyografi, Geçici kalp pili, Radyal anjiyografi

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
Dr. Sabri DEMİRCAN - Kardiyoloji

Dr. Sabri DEMİRCAN

Kardiyoloji, İstanbul

Kemik Erimesi (Osteoporoz), Baş Dönmeleri, Anevrizma Farmakolojik stres testi, Kardiyak kateterizasyon, Karotis endarterektomi

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi  No: 34380, Cumhuriyet, Abide-i Hürriyet Cd No:161, 34381 Şişli/İstanbul, Turkey 
1/7 | Toplam 65 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri