Özel Bayındır Hastanesi Uzmanları

Dr. Almıla BULUN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Almıla BULUN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Hepatit B, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (ÜSYE), Ekstrasistol Kalp kateterizasyonu, Büyüme takibi, Yeni doğan

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Uzm. Dr. Mete DARILMAZ - Dahiliye - İç Hastalıkları

Uzm. Dr. Mete DARILMAZ

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Kurdeşen (Dabaz, Ürtiker), Kusma, Dalak Büyümesi (Splenomegali) Kolesterol testi, Kan elektrolit testi, Splenektomi

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Cem GÜNDOĞDU - Göğüs Hastalıkları

Dr. Cem GÜNDOĞDU

Göğüs Hastalıkları, Ankara

Astım, İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları, Sarkoidoz İnce iğne aspirasyon biyopsisi (iiab)(meme biyopsisi), Sentinel lenf nodu biyopsisi, Anti-mikrozomal antikor(anti-m)(tiroid peroksidaz testi)

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Dilek AYDIN - Göğüs Hastalıkları

Dr. Dilek AYDIN

Göğüs Hastalıkları, Ankara

Zatürre, Genel Göğüs Hastalıkları, Pnömotoraks Kistik fibrozis testi(ter testi), Tpo(tiroid peroksidaz testi) tpoab, Akciğer ve plevra biyopsisi

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Ali Can ÖZER - Kardiyoloji

Dr. Ali Can ÖZER

Kardiyoloji, Ankara

Kolesterol, Aritmiler, Periferik Arter Hastalıkları Eforlu ekg, Stent(koroner anjiyoplasti), Komissürotomi

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Hazım DİNÇER - Kardiyoloji

Dr. Hazım DİNÇER

Kardiyoloji, Ankara

Mitral Darlığı, Mitral Yetmezlik, Aort Koarktasyonu Korda ve papiler kas onarımı, Ldl kolesterol testi, Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 

Prof. Dr. Nasıh NAZLI

Kardiyoloji, Ankara

Koroner Kalp Hastalığı, Kalp Ağrısı, Kalp Ve Damar Hastalıkları Balon valvüloplasti, Tilt testi (tt) (eğik masa testi), Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Sakin, deneyimli, ilgili ve tabii ki çok bilgili bir Hacettepe Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı yapmış birisidir. ...

Uzm. Dr. Utku KÜTÜK

Kardiyoloji, Ankara

Tanı Yöntemleri, Kalp Tümörleri, Aritmiler Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka), Kalıcı kalp pili, Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Umutsuz bir durumdayken bir öneri sonucu tanıştığımız 76 yaşındaki bir daha stent veya anjio yapılamaz denilen... ...
Dr. Handan ARSLAN - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Dr. Handan ARSLAN

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları), Ankara

Baş Ağrısı, Anensefali, Guatr (yumrulu) Aktimetre, Manyetik alan tedavisi (magnetoterapi), Migrende Botoks uygulaması

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. İhsan Özcan ERTÜRK - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Dr. İhsan Özcan ERTÜRK

Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları), Ankara

Yürüme Bozuklukları, İskemik Atak, Kalsifik Tendinit Polisomnografi, Mri değerlendirme, Parkinson Hastalığı tedavisi

Özel Bayındır Hastanesi  Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü, 1443 Cad. No:17, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey 
1/5 | Toplam 49 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri