Özel Ankara Güven Hastanesi Uzmanları

Uzm. Dr. Timur Fadıl OĞUZ - Psikiyatri

Uzm. Dr. Timur Fadıl OĞUZ

Psikiyatri, Ankara

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Kaygı Psikanaliz, Kaygı bozuklukları, Depresyon anksiyete stres ölçeği

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Ayşe Özgün AKMAN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Ayşe Özgün AKMAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Yenidoğan Sarılığı, Genetik Hastalıklar, Bademcik İltihabı Kalp derinliklerinin kapalı yöntemle kapatılması, Transözofageal ekokardiyografi (töe), Çocuk beslenme bozuklukları izleme

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 

Dr. Atilla SAĞLAMGÜL

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Kemik Erimesi (Osteoporoz), Pankreas Kanseri, Mesleki Enfeksiyonlar Periferik kan stem hücre transplantasyonu, Kriyoablasyon, Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Atilla Hocam gerçekten çok değerli, oldukça bilgili ve konusunda uzman bir doktor. Hasta ile olan ilişkileri v... ...
Dr. Bekir YAZAN - Dahiliye - İç Hastalıkları

Dr. Bekir YAZAN

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Reiter Sendromu, Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri), Karaciğer Kist Hidatiği Cyberknife tedavisi, Ogtt (oral glukoz tolerans testi), Bitkisel Tedavi

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Behiye AKKALYONCU - Göğüs Hastalıkları

Dr. Behiye AKKALYONCU

Göğüs Hastalıkları, Ankara

Zatürre, Akciğer Kanseri, Akciğer Embolisi Bronş lavajı, Rijit bronkoskopi, Radyonükleer kemik taraması

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Kudret EKİZ - Göğüs Hastalıkları

Dr. Kudret EKİZ

Göğüs Hastalıkları, Ankara

Pnömotoraks, Mezotelyema, Koah Rijit bronkoskopi, Torasentez, Sentinel lenf nodu biyopsisi

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Dr. Neslihan ÇELİK OLGAY - Göğüs Hastalıkları

Dr. Neslihan ÇELİK OLGAY

Göğüs Hastalıkları, Ankara

İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları, Tüberküloz, Akciğer Embolisi Bina sendromu, Tiroid kan testleri, İnce iğne aspirasyon biyopsisi (iiab)(meme biyopsisi)

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Doç. Dr. Cem BARÇIN - Kardiyoloji

Doç. Dr. Cem BARÇIN

Kardiyoloji, Ankara

Varis Tedavisi, Kalp Sıkışması, Tansiyon Yüksekliği Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı, Elektrofizyolojik test, Karotis ultrasonu

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Uzm. Dr. Ezgi POLAT OCAKLI - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Ezgi POLAT OCAKLI

Kardiyoloji, Ankara

Üfürümler, Tanı Yöntemleri, Tansiyon Koroner anjiyogram, Ekg, Kardiyak stent

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
Uzm. Dr. Hüseyin BOZBAŞ - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Hüseyin BOZBAŞ

Kardiyoloji, Ankara

Perikarditler, Aritmiler, Kanda Kolesterol Yüksekliği Korda ve papiler kas onarımı, Koroner anjiyoplasti, Kardiyak anjiyografi

Özel Ankara Güven Hastanesi  Remzi Oğuz Arık, Şimşek Sk. 29/D, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara, Turkey 
1/6 | Toplam 55 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri