Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Uzmanları

Ass. Dr. Çiğdem SAMUR SALBAŞ - Radyoloji

Ass. Dr. Çiğdem SAMUR SALBAŞ

Radyoloji, Ağrı

Anjiyoplasti (Balonla Damar Genişletme), Arteriovenöz Malformasyon, Fistül Embolizasyonu Damarsal anomali tedavisi, Karotis ultrasonu, Koroner anjiyoplasti

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Uzm. Dr. Emine Buket ŞAHİN - Dermatoloji

Uzm. Dr. Emine Buket ŞAHİN

Dermatoloji, Ankara

Tırnak Batması, Viral Enfeksiyon, Alopesi Areata Mezoterapi, Saç tedavisi, Mikro iğneleme

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Ass. Dr. Demirhan GÜVEN - Tıbbi Mikrobiyoloji

Ass. Dr. Demirhan GÜVEN

Tıbbi Mikrobiyoloji, Artvin

Genel Tıbbi Mikrobiyoloji, Kuduz, Parazit Hastalıkları

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Uzm. Dr. Menderes TAPSIZ - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Menderes TAPSIZ

Kardiyoloji, Denizli

Genel Kardiyoloji, Kalp Çarpıntısı, EKO Periferal vasküler bypass, Radyal anjiyografi, Perkutan mitral balon valvuloplasti

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Dr. Tansu DEMİRCİRCİOĞLU - Radyoloji

Dr. Tansu DEMİRCİRCİOĞLU

Radyoloji, Denizli

PTA, Göğüs Radyolojisi, Selektif salpingografi ve rekanalizasyon Radyoembolizasyon, Yeni doğan kalça ultrasonu, Anjiyoplasti

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Uzm. Dr. Nursel ÇAKIR TAHTA - Kalp Damar Cerrahisi

Uzm. Dr. Nursel ÇAKIR TAHTA

Kalp Damar Cerrahisi, Gaziantep

Arkus Aorta Anevrizması, Kronik Venöz Yetmezliği, Vaskülit (Damar Duvarı İltihabı) Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma, Arteriyel switch ameliyatı, Koroner anjiyogram

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Ass. Dr. Özlem KURŞUN - Dahiliye - İç Hastalıkları

Ass. Dr. Özlem KURŞUN

Dahiliye - İç Hastalıkları, Hatay

Kanama (Pıhtılaşma) Bozukluğu, Kronik Ağrı, Tansiyon Radyonükleer kemik taraması, Hacamat Tedavisi, Periferik kan stem hücre transplantasyonu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Ass. Dr. Mustafa ETLİ - Kalp Damar Cerrahisi

Ass. Dr. Mustafa ETLİ

Kalp Damar Cerrahisi, Isparta

Kalp Ameliyatları, Diyabet Cerrahisi, Kalp Çarpıntısı Endarterektomi, Kalp transplantasyonu, Kalıcı pacemaker ekstraksiyonu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Dr. İlknur SIMSIK - Acil Tıp

Dr. İlknur SIMSIK

Acil Tıp, İstanbul

Boğulmalar, Travmalar, Yara Bakımı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
Uzm. Dr. Ali TABARU - Göğüs Hastalıkları

Uzm. Dr. Ali TABARU

Göğüs Hastalıkları, Kırklareli

Pnömotoraks, Besin Alerjisi, Genel Göğüs Hastalıkları Bina sendromu, Ağır koah, Hdl kolesterol testi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Cumhuriyet, 51240 Bor Yolu Üzeri/Niğde Merkez/Niğde, Turkey 
1/9 | Toplam 82 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri