İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Uzmanları

Ass. Dr. İlhan ÖZGÖL - Kalp Damar Cerrahisi

Ass. Dr. İlhan ÖZGÖL

Kalp Damar Cerrahisi, Bitlis

Damar Tıkanıklığı, Kronik Venöz Yetmezliği, Burger Hastalığı Kan elektrolit testi, Elektrofizyolojik test, Kardiyoversiyon

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Doç. Dr. Alev ÖZKAN - Kardiyoloji

Doç. Dr. Alev ÖZKAN

Kardiyoloji, İstanbul

Perikarditler, Nefes Darlığı, Derin Ven Trombozu (DVT) Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi, Lipid paneli(trigliserit testi(tg)), Aort kapak replasmanı

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Cem BOSTAN - Kardiyoloji

Dr. Cem BOSTAN

Kardiyoloji, İstanbul

Koroner Arter Tıkanıklığı, Aort Kapağı Hastalıkları, Aritmiler Cox-maze prosedürü, Balon valvüloplasti, Perkutan mitral balon valvuloplasti

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Cengizhan TÜRKOĞLU - Kardiyoloji

Dr. Cengizhan TÜRKOĞLU

Kardiyoloji, İstanbul

Kalp Tümörleri, Koroner Kalp Hastalığı, Derin Ven Trombozu (DVT) Ambulatuvar kardiyak izleme, Plazmaferez(hemaferezis), Anjiyogram

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Cüneyt KOÇAŞ - Kardiyoloji

Dr. Cüneyt KOÇAŞ

Kardiyoloji, İstanbul

Taşikardi, Infektif Endokardit, Kalp Ve Damar Hastalıkları Anjiyografi, Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde), Kolesterol testi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Işıl UZUNHASAN - Kardiyoloji

Dr. Işıl UZUNHASAN

Kardiyoloji, İstanbul

Tanı Yöntemleri, Koroner Arter Tıkanıklığı, Mitral Darlığı Anjiyografi, Karotis ultrasonu, Nükleer stres testi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Kadriye KILIÇKESMEZ - Kardiyoloji

Dr. Kadriye KILIÇKESMEZ

Kardiyoloji, İstanbul

Atrial Fibrilasyon, Genel Kardiyoloji, Mitral Kapak Sorunu Anjiyoplasti, Kan elektrolit testi, Kalıcı kalp pili

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Murat Kazım ERSANLI - Kardiyoloji

Dr. Murat Kazım ERSANLI

Kardiyoloji, İstanbul

Kalp Yetmezliği, Şişkinlik, Mitral Darlığı Perikardiyosentez, Miyokardiyal biyopsi, Kardiyoversiyon

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Nuh Nazmi GÜLTEKİN - Kardiyoloji

Dr. Nuh Nazmi GÜLTEKİN

Kardiyoloji, İstanbul

Şişkinlik, Aort Anevrizması, Aritmiler Koroner anjiyogram, Hdl kolesterol testi, Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
Dr. Okay ABACI - Kardiyoloji

Dr. Okay ABACI

Kardiyoloji, İstanbul

Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları, Reyno Sendromu, Nefes Darlığı Perikardiyosentez, Holter izlemi, Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü  Haseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey 
1/3 | Toplam 22 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri

AdresHaseki Sultan, Haseki Cd., 34096 Fatih/İstanbul, Turkey İstanbul  / 
Randevu Hattı(0212) 459 20 00

Hakkında

Hizmet Verdiği Branşlar